Slovenia

Place names taken from Open Street Maps via OSMNames. We apologize for errors or omissions.

Towns

Villages

Adamovo

Adlešiči

Adrijanci

Ajba

Ajševica

Ambrož pod Krvavcem

Ambrus

Andol

Andraž nad Polzelo

Andrejci

Andrenci

Andro pod Velikim Trnom

Anhovo

Anovec

Anže

Apače

Apnenik

Apnenik pri Boštanju

Apno

Arčelca

Arclin

Ardro pri Raki

Armeško

Arnače

Arnovo selo

Artiče

Artiža Vas

Artmanja vas

Arto

Artviže

Auguštine

Avbelj

Avber

Avče

Babiči

Babinci

Babna Brda

Babna Gora

Babna Polica

Babna Reka

Babno Polje

Bač

Bača pri Modreju

Bača pri Podbrdu

Bačne

Bač pri Materiji

Bakovci

Bakrc

Banjaloka

Banjšice

Banovci

Banuta

Barislovci

Barka

Bašelj

Bate

Batuje

Bavdek

Beč

Bečaje

Begunje

Begunje pri Cerknici

Beka

Bela

Bela Cerkev

Bela Peč

Belca

Belčji Vrh

Bele Vode

Belica

Belica

Beli Križ / Croce Bianca

Beli Potok pri Frankolovem

Belo

Belovo

Belšinja vas

Belsko

Benete

Benica

Bereča vas

Beričevo

Berkovci

Berkovci

Berkovski Prelogi

Bernardin / San Bernardino

Bertoki / Bertocchi

Besnica

Betanja

Betula

Bevče

Bevke

Bezena

Bezgarji

Bezgovica

Bezovica

Bezuljak

Bič

Bič

Biljana

Bilje

Birčna vas

Birna vas

Biš

Bišče

Bišečki Vrh

Bistrica

Bistrica

Bistrica ob Dravi

Bistrica pri Tržiču

Bistričica

Bitiče

Bitnje

Bizeljska vas

Bizeljsko

Blagovica

Blagovna

Blaguš

Blanca

Blanče

Blate

Blatna Brezovica

Blatnik pri Črnomlju

Blatni Vrh

Blatno

Blato

Blejska Dobrava

Bločice

Bloška Polica

Boben

Bobovek

Bobovo pri Šmarju

Bočkovo

Bočna

Bodešče

Bodislavci

Bodkovci

Bodonci

Bodovlje

Bodrež

Bodrež

Bodrišna vas

Boga vas

Boginja vas

Bogojina

Boharina

Bohinjska Bela

Bohinjska Bistrica

Bohinjska Češnjica

Bojanci

Bojanja vas

Bojanji Vrh

Bojsno

Bojtina

Bolečka vas

Bolehnečici

Boletina

Bonini

Boračeva

Boreci

Borejci

Borje pri Mlinšah

Borovak

Borovak pri Polšniku

Borovci

Borovec pri Kočevski Reki

Boršt

Boršt

Boršt

Bošamarin / Bossamarino

Bosljiva Loka

Boštanj

Boštetje

Bovše

Božakovo

Božič Vrh

Božje

Bračna vas

Branik

Brankovo

Branoslavci

Bratislavci

Bratonci

Brda

Brdarci

Brdce

Brdinje

Brdo

Brdo

Brdo

Brdo

Brecljevo

Breg

Breg

Breg

Brege

Breginj

Breg ob Bistrici

Breg ob Savi

Breg pri Borovnici

Breg pri Kočevju

Breg pri Komendi

Breg pri Konjicah

Breg pri Litiji

Breg pri Polzeli

Breg pri Sinjem Vrhu

Breg pri Zagradcu

Brengova

Breška vas

Brest

Bresternica

Brestovec

Brestovica

Brestovica pri Povirju

Breza

Breže

Brežec pri Divači

Brežec pri Podgorju

Brezina

Brezje

Brezje

Brezje

Brezje

Brezje

Brezje

Brezje

Brezje pri Bojsnem

Brezje pri Dobjem

Brezje pri Dobrovi

Brezje pri Dobu

Brezje pri Kumpolju

Brezje pri Lekmarju

Brezje pri Ločah

Brezje pri Raki

Brezje pri Šentjerneju

Brezje pri Senušah

Brezje pri Tržiču

Brezje v Dovškem

Brezje v Podbočju

Brezje v Veliki Dolini

Breznica

Breznica pod Lubnikom

Breznik

Brezno

Brezno

Brezova

Brezova Reber

Brezovci

Brezovec

Brezovec

Brezovec pri Polju

Brezovec pri Rogatcu

Brezovica

Brezovica

Brezovica

Brezovica na Bizeljskem

Brezovica pri Borovnici

Brezovica pri Metliki

Brezovica pri Predgradu

Brezovica pri Stopičah

Brezovica pri Zlatem Polju

Brezovica v Podbočju

Brezovi Dol

Brezovo

Brezovo Brdo

Brezovska Gora

Brezula

Briga

Brinje

Briše

Briše

Briše pri Polhovem Gradcu

Britof

Brje

Brje pri Komnu

Brje pri Koprivi

Brlog

Brnica

Brod

Brode

Brode

Brodnice

Brod v Podbočju

Bršlenovica

Brstnik

Brstovec

Bruhanja vas

Brunk

Brunška Gora

Brunšvik

Brvi

Buč

Buče

Bučečovci

Bučerca

Bučka

Bučkovci

Budanje

Budganja vas

Budihni

Budna vas

Buje

Bukošek

Bukovci

Bukovec

Bukovica

Bukovica

Bukovica

Bukovica pri Vodicah

Bukovje

Bukovje

Bukovje pri Slivnici

Bukovje v Babni Gori

Bukovlje

Bukovnica

Bukovnik

Bukovo

Bukovžlak

Bunčani

Bušeča vas

Bušinja vas

Butajnova

Butoraj

Čača vas

Čadram

Čadraže

Čadrg

Čagona

Cajnarje

Čanje

Čateška Gora

Čatež

Čatež ob Savi

Čebine

Čedem

Cegelnica

Celestrina

Čelevec

Celine

Čelje

Čelovnik

Čemšenik

Centa

Čentiba

Čentur

Čepinci

Cepki

Čeplje

Čeplje

Čepno

Čepovan

Cerina

Cerkljanski Vrh

Cerkvišče

Čermožiše

Černelavci

Cerovec

Cerovec

Cerovec

Cerovec pod Bočem

Cerovec pri Črešnjevcu

Cerovec Stanka Vraza

Cerovica

Cerov Log

Ceršak

Češča vas

Češenik

Češnjevek

Češnjica

Češnjica pri Kropi

Češnjice

Češnjice

Češnjice pri Moravčah

Češnjice pri Zagradcu

Češnjice v Tuhinju

Cesta

Cesta

Cesta

Ceste

Četena Ravan

Četež pri Strugah

Cezanjevci

Čežarji

Cezlak

Čezsoča

Ciglence

Cigonca

Cikava

Čikavec

Čikečka vas

Čimerno

Činžat

Cirje

Cirkovce

Cirkulane

Cirkuše v Tuhinju

Cirkuže

Cirnik

Čisti Breg

Cmerška Gorica

Cogetinci

Čohi

Čohovo

Col

Coljava

Colnarji

Čolnica

Čolnišče

Črešnjevci

Črešnjevec

Črešnjevec ob Bistrici

Črešnjevec pri Dragatušu

Črešnjevec pri Oštrcu

Črešnjevec pri Semiču

Črešnjice nad Pijavškim

Črešnjice pri Cerkljah

Črešnova

Čreta pri Kokarjah

Čretež pri Krškem

Čretvež

Črmošnjice

Črmošnjice pri Stopičah

Črna pri Kamniku

Črna vas

Črnci

Črnec

Črneča vas

Črneče

Črniče

Črni Kal

Črni Potok

Črni Potok pri Velikih Laščah

Črnivec

Črni Vrh

Črni Vrh

Črni Vrh nad Idrijo

Črni vrh v Tuhinju

Črnotiče

Črnova

Cuber

Čučja Mlaka

Cundrovec

Cunkovci

Čurile

Curnovec

Čušperk

Čužnja vas

Cven

Cvetkovci

Cvišlerji

Dalce

Daljni Vrh

Dalnje Njive

Damelj

Dane

Dane

Dane

Dane pri Divači

Davča

Debeče

Debro

Dečina

Dečja vas pri Zagradcu

Dečno selo

Dedna Gora

Dedni Dol

Dednik

Dedni Vrh

Dednja vas

Dekani / Villa Decani

Dekmanca

Delač

Depala vas

Dešeča vas

Desinec

Deskle

Deskova vas

Desnjak

Devina

Dilce

Divči

Dob

Dobe

Dobec

Dobeno

Dobeno

Dobindol

Dobje

Dobje pri Lesičnem

Doblar

Doblatina

Dobležiče

Dobliče

Dobovec

Dobovec pri Rogatcu

Dobovlje

Dobovo

Dob pri Šentvidu

Dobrava

Dobrava

Dobrava

Dobrava

Dobrava

Dobrava ob Krki

Dobrava pod Rako

Dobrava pri Kostanjevici

Dobrava pri Škocjanu

Dobravica

Dobravlje

Dobravlje

Dobrina

Dobrina

Dobriša vas

Dobrljevo

Dobrnež

Dobrnič

Dobropolje

Dobro Polje

Dobro Polje

Dobrova

Dobrova

Dobrova

Dobrovce

Dobrovlje pri Mozirju

Dobrovo

Dobrovščak

Dobruška vas

Dogoše

Doklece

Dokležovje

Dol

Dol

Dol

Dol

Dolanci

Dole

Dole

Dole

Dolena

Dolenci

Dolenja Brezovica

Dolenja Dobrava

Dolenja Lepa vas

Dolenja Pirošica

Dolenja Podgora

Dolenja Stara vas

Dolenja Stara vas

Dolenja Trebuša

Dolenja vas

Dolenja vas

Dolenja vas

Dolenja vas

Dolenja vas

Dolenja vas

Dolenja vas

Dolenja vas pri Artičah

Dolenja vas pri Črnomlju

Dolenja vas pri Krškem

Dolenja vas pri Polhovem Gradcu

Dolenja vas pri Raki

Dolenja Žaga

Dolenje

Dolenje

Dolenje

Dolenje Dole

Dolenje Dole

Dolenje Gradišče pri Šentjerneju

Dolenje Jezero

Dolenje Kališče

Dolenje Kamence

Dolenje Kamenje pri Dobrniču

Dolenje Kronovo

Dolenje Laknice

Dolenje Medvedje selo

Dolenje Mokro Polje

Dolenje Podpoljane

Dolenje pri Jelšanah

Dolenje Radulje

Dolenje Selce

Dolenje Sušice

Dolenje Vrhpolje

Dolenji Boštanj

Dolenji Leskovec

Dolenji Maharovec

Dolenji Novaki

Dolenji Podbršt pri Trebnjem

Dolenji Podšumberk

Dolenji Potok

Dolenji Radenci

Dolenji Suhadol

Dolenji Vrh pri Dobrniču

Dolenjsko selo

Dole pri Litiji

Dole pri Polici

Dole pri Škofljici

Dolga Gora

Dolga Njiva pri Šentlovren

Dolga Poljana

Dolga Raka

Dolga vas

Dolga vas

Dolgi Laz

Dolgo Brdo pri Mlinšah

Dolgovaške Gorice

Dolič

Dolina

Dolina

Dolina pri Lendavi

Dolje

Dolnja Bistrica

Dolnja Bitnja

Dolnja Briga

Dolnja Košana

Dolnja Lokvica

Dolnja Počehova

Dolnja Prekopa

Dolnja Težka Voda

Dolnje Brezovo

Dolnje Dobravice

Dolnje Impolje

Dolnje Krapje

Dolnje Ležeče

Dolnje Ložine

Dolnje Orle

Dolnje Retje

Dolnje Skopice

Dolnje Vreme

Dolnji Križ

Dolnji Lakoš

Dolnji Slaveči

Dolnji Suhor pri Metliki

Dolnji Zemon

Dol pri Borovnici

Dol pri Hrastniku

Dol pri Hrastovljah

Dol pri Laškem

Dol pri Šmarjeti

Dol pri Šmarju

Dol pri Stopercah

Dol pri Trebnjem

Dolščaki

Dolsko

Dol-Suha

Dolž

Domajinci

Domanjševci

Donačka Gora

Dorfarje

Dornberk

Doslovče

Dovje

Dovško

Dovže

Draga

Draga

Draga

Draga

Draga pri Šentrupertu

Draga pri Sinjem Vrhu

Dragatuš

Drage

Dragočajna

Dragomelj

Dragomer

Dragomilo

Dragomlja vas

Dragonja / Dragogna

Dragonja vas

Dragovanja vas

Dragovica

Drakovci

Drama

Dramlja

Dramlje

Drašča vas

Drašiči

Dravče

Dravski Dvor

Draža vas

Draženci

Draženik

Draževnik

Dražgoše

Drbetinci

Drečji Vrh

Dren

Drenje

Drenovec

Drenovec pri Bukovju

Drenovec pri Leskovcu

Drenov Grič

Drensko Rebro

Drežnica

Drežnik

Drežniške Ravne

Drganja sela

Drnovk

Drnovo

Drobinsko

Drobočnik

Drobtinci

Drožanje

Drskovče

Drtija

Drušče

Družinska vas

Drvanja

Dule

Dunaj

Dupeljne

Duplje

Dutovlje

Dvor

Dvor

Dvor

Dvorce

Dvorce

Dvori

Dvorjane

Dvorje

Dvor pri Polhovem Gradcu

Dvorska vas

Dvorska vas

Elerji

Erzelj

Fabci

Fala

Famlje

Fara

Fara

Farovec

Farški Kal

Felič vrh

Ferjanov grič

Fiesa / Fiesso

Fikšinci

Filovci

Fizine / Fisine

Florjan

Florjan pri Gornjem Gradu

Fobca

Fokovci

Formin

Fornače / Fornace

Fram

Frankolovo

Frankovci

Frluga

Fučkovci

Fužina

Gaberje

Gaberje

Gaberke

Gabrijele

Gabrje

Gabrje

Gabrje

Gabrje

Gabrje

Gabrje pod Špilkom

Gabrje pri Dobovi

Gabrje pri Ilovi Gori

Gabrk

Gabrk

Gabrnik

Gabrnik

Gabrno

Gabrovica pri Črnem Kalu

Gabrovica pri Komnu

Gabrovka

Gabrovka pri Zagradcu

Gabrovnica

Gabrovo

Gabrsko

Gačnik

Gaj

Gaj

Gajevci

Gaj nad Mariborom

Gajniče

Gajševci

Galicija

Gančani

Gašpinovo

Gatina

Gažon

Gederovci

Genterovci

Gerečja vas

Gerlinci

Geršiči

Gibina

Gladomes

Glina

Glinek

Glinek

Glinje

Glinsko

Globel

Globočice

Globočice pri Kostanjevici

Globoka

Globoko

Globoko pri Šmarju

Glogovica

Gmajna

Gmajnica

Gobovce

Goče

Gočova

Godemarci

Godeninci

Godešič

Godič

Godovič

Gojače

Golac

Golče

Golek

Golek

Golek pri Vinici

Golice

Golišče

Goli Vrh

Golnik

Golo

Golobjek pri Planini

Golo Brdo

Golo Brdo

Gombišče

Gomila pri Kogu

Gomile

Gomilica

Gomilsko

Gora

Gora pri Komendi

Gora pri Pečah

Gorca

Gore

Gore

Gore

Goreljce

Gorenja Brezovica

Gorenja Dobrava

Gorenja Gomila

Gorenja Kanomlja

Gorenja Lepa vas

Gorenja Nemška vas

Gorenja Pirošica

Gorenja Podgora

Gorenja Stara vas

Gorenja Trebuša

Gorenja vas

Gorenja vas

Gorenja vas

Gorenja vas

Gorenja vas pri Čatežu

Gorenja vas pri Šmarjeti

Gorenja vas – Reteče

Gorenja Žaga

Gorenje

Gorenje

Gorenje

Gorenje

Gorenje

Gorenje

Gorenje Blato

Gorenje Brezovo

Gorenje Dole

Gorenje Dole

Gorenje Gradišče pri Šentjerneju

Gorenje Jelenje

Gorenje Jezero

Gorenje Kališče

Gorenje Kamence

Gorenje Kamenje pri Dobrniču

Gorenje Kronovo

Gorenje Medvedje selo

Gorenje Mokro Polje

Gorenje Otave

Gorenje Podpoljane

Gorenje Polje

Gorenje pri Divači

Gorenje Radulje

Gorenje Selce

Gorenje Sušice

Gorenje Vrhpolje

Gorenji Maharovec

Gorenji Mokronog

Gorenji Radenci

Gorenji Suhadol

Gorenji Vrh pri Dobrniču

Gorenji Vrsnik

Gorica

Gorica

Gorica

Gorica

Goričane

Gorica pri Dobjem

Gorica pri Oplotnici

Gorica pri Raztezu

Gorica pri Slivnici

Gorica pri Šmartnem

Goriča vas

Goriče

Goriče pri Famljah

Goričica

Goričica pod Krimom

Goričica pri Ihanu

Goričice

Goriška Gora

Goriška vas pri Škocjanu

Gorjane

Gorjansko

Gorje

Gorjuše

Gornja Bistrica

Gornja Bitnja

Gornja Briga

Gornja Košana

Gornja Lokvica

Gornja Prekopa

Gornja Stara vas

Gornja Težka Voda

Gornje Brezovo

Gornje Dobravice

Gornje Impolje

Gornje Ležeče

Gornje Ložine

Gornje Orle

Gornje Pijavško

Gornje Retje

Gornje Skopice

Gornje Vreme

Gornji Ajdovec

Gornji Črnci

Gornji Ig

Gornji Križ

Gornji Lakoš

Gornji Lazi

Gornji Lenart

Gornji Leskovec

Gornji Slaveči

Gornji Suhor pri Metliki

Gornji Suhor pri Vinici

Gornji Vrh

Gornji Zemon

Gosteče

Gostinca

Gotenc

Gotenica

Gotovlje

Goveji Dol

Govejk

Gozd

Gozd

Gozdec

Gozd Martuljek

Grabče

Grabe

Graben

Grabe pri Ljutomeru

Grabonoš

Grabovčec

Grabrovec

Gračevca

Gračič

Gračišče

Gračnica

Gradac

Gradec

Gradec

Gradenc

Gradenje

Gradenšak

Gradež

Gradiček

Gradišče

Gradišče

Gradišče

Gradišče

Gradišče nad Pijavo Gorico

Gradišče nad Prvačino

Gradišče na Kozjaku

Gradišče pri Divači

Gradišče pri Litiji

Gradišče pri Materiji

Gradišče pri Vipavi

Gradišče v Tuhinju

Gradiška

Gradiške Laze

Gradnik

Gradnje

Gradnje

Grahoviše

Grahovo

Grahovo

Grahovo Brdo

Grahovo ob Bači

Grajenščak

Grajska vas

Grant

Graška Gora

Grčarevec

Grčarice

Grčarske Ravne

Grdina

Grebenje

Gregoriči

Gregovce

Grenc

Gresovščak

Grgar

Grgarske Ravne

Grgelj

Griblje

Grič

Griček pri Željnah

Grič pri Klevevžu

Grič pri Trebnjem

Grintovec

Grintovec pri Osilnici

Grivac

Grivče

Griže

Griže

Griže

Grlava

Grliče

Grm

Grmovlje

Grm pri Podzemlju

Grm, Trebnje

Grobelce

Grobelno

Grobišče

Groblje pri Prekopi

Gruča

Grudnica

Grušče

Grušovlje

Gržeča vas

Gubno

Gumberk

Gumnišče

Gunte

Hajdoše

Hajndl

Hajnsko

Hardek

Harije

Harje

Hermanci

Hinjce

Hinje

Hinje

Hiteno

Hlaponci

Hlebce

Hlebče

Hobovše

Hočevje

Hočko Pohorje

Hojče

Homec

Homec

Hotavlje

Hotedršica

Hotemaže

Hotemež

Hotinja vas

Hotiza

Hotovlja

Hotunje

Hramše

Hranjigovci

Hrašče

Hrašče

Hraše

Hraše

Hrašenski Vrh

Hrastek

Hrastenice

Hrastje

Hrastje

Hrastje-Mota

Hrastje ob Bistrici

Hrastje pri Cerkljah

Hrastje pri Grosupljem

Hrastnik pri Trojanah

Hrastov Dol

Hrastovec

Hrastovec v Slovenskih Goricah

Hrastovlje

Hrast pri Jugorju

Hrast pri Vinici

Hrastulje

Hrenovice

Hrib

Hrib

Hrib

Hrib

Hribarjevo

Hribljane

Hrib – Loški Potok

Hrib pri Hinjah

Hrib pri Kamniku

Hrib pri Orehku

Hrovača

Hrpelje

Hruševica

Hruševje

Hruševka

Hruševo

Hrušica

Hrušica

Hrušica

Hruškarje

Hrušovje

Hrustovo

Hrvaški Brod

Hrvatini / Crevatini

Huda Jama

Hudajužna

Huda Polica

Hudeje

Hudenje

Hudi Graben

Hudi Konec

Hudi Log

Hudi Vrh

Hudo

Hudo

Hudo

Hudo Brezje

Hujbar

Huje

Hum pri Ormožu

Idrija pri Bači

Idrijske Krnice

Idrijski Log

Idrsko

Iga vas

Iglenik

Iglenik pri Veliki Loki

Ihan

Iljaševci

Ilovci

Imenje

Imeno

Imenska Gorica

Iška

Iška Loka

Iška vas

Ivanci

Ivan Dol

Ivanji Grad

Ivanjkovci

Ivanjše

Ivanjševci

Ivanjševski Vrh

Ivenca

Ižakovci

Izlake

Izvir

Jablana

Jablance

Jablance

Jablanica

Jablanica

Jablovec

Jagnjenica

Jagoče

Jagršče

Jakičevo

Jakob pri Šentjurju

Jakovica

Jama

Jama pri Dvoru

Jamna

Jamnik

Janeži

Janški Vrh

Janževski vrh

Janžev Vrh

Jarčji Vrh

Jareninski Dol

Jareninski Vrh

Jarmovec

Jarše

Jasen

Jastrebci

Javor

Javorje

Javorje

Javorje

Javorje

Javorje pri Blagovici

Javorje pri Gabrovki

Javornik

Javorniški Rovt

Javorovica

Jazbina

Jazbine

Jazbin Vrh

Jazne

Jelce

Jelenče

Jelendol

Jelenik

Jelenja vas

Jelenska Reber

Jelovec

Jelovec

Jelovec

Jelovec pri Makolah

Jelovice

Jelovo

Jelša

Jelšane

Jelše

Jelševec

Jelševica

Jeperjek

Jerčin

Jereka

Jereslavec

Jerinov Grič

Jerman Vrh

Jerneja vas

Jeronim

Jeronim

Jeršanovo

Jeruzalem

Jesenice

Jesenje

Jesenovo

Jesenov Vrt

Ješovec pri Kozjem

Jevnica

Jezerce pri Dobjem

Jezero

Jezero

Ježevec

Josipdol

Jugorje

Jugorje pri Metliki

Junčje

Jurij

Jurišna vas

Jurjevica

Jurka vas

Jurklošter

Jurna vas

Jurovci

Jurovski Dol

Juršče

Juvanje

Kačiče Pared

Kačji Dol

Kačji Potok

Kajžar

Kal

Kal

Kal

Kal

Kal

Kalce

Kalce

Kalce-Naklo

Kale

Kališe

Kališovec

Kal Koritnica

Kal nad Kanalom

Kalobje

Kal pri Krmelju

Kalše

Kambreško

Kamence

Kamence

Kamenče

Kamenica

Kamenško

Kamna Gorica

Kamnica

Kamnica

Kamnik pod Krimom

Kamni Potok

Kamni Vrh pri Ambrusu

Kamnje

Kamnje

Kamnje

Kamno

Kamovci

Kampel / Campel

Kanalski Lom

Kanalski Vrh

Kančevci

Kandrše

Kanižarica

Kanjuce

Kapca

Kapele

Kapelski Vrh

Kapla

Kapla na Kozjaku

Kaplanovo

Kaplja vas

Kaplja vas

Kapljišče

Kaptol

Karbonar / Carbonaro

Karlovica

Kasaze

Kastelec

Kavaliči

Kavče

Kazlje

Kebelj

Kerinov Grm

Kilovče

Kirže

Kitni Vrh

Klada

Kladje

Kladje

Kladje nad Blanco

Kladje pri Krmelju

Klanc

Klance

Klanec

Klanec pri Gabrovki

Klanec pri Komnu

Klanec pri Kozini

Klavže

Klečet

Klek

Klemenčevo

Klenik

Klenik

Klenovik

Klinja vas

Ključarovci pri Ljutomeru

Klošter

Knej

Kneške Ravne

Kneža

Knežak

Knezdol

Knežja Lipa

Knežja Njiva

Knežja vas

Kobdilj

Kobile

Kobjeglava

Koblarji

Koble

Kočarija

Kočarji

Koče

Koče

Kočevska Reka

Kočice

Kočna

Kočno

Kodreti

Kog

Koglo

Kokoriči

Kokotin Breg

Kokrica

Kolenča vas

Količevo

Kolk

Kolomban / Colombano

Kolovec

Kolovrat

Koludrje

Kompole

Kompolje

Kompolje

Konca vas

Konec

Konjšica

Konjsko

Konjsko

Konuško

Kope

Kopivnik

Kopriva

Kopriva

Koprivnica

Koprivnik

Koprivnik v Bohinju

Koračice

Koreno nad Horjulom

Korita

Korita na Krasu

Koritnica

Koritnica

Koritnice

Koritno

Koritno

Koritno

Koroška Bela

Koroška vas

Koroška vas

Korovci

Korplje

Korpule

Korte

Kortina

Koseze

Koseze

Košnica pri Celju

Kosovelje

Koštabona

Kostanj

Kostanjek

Kostanjevec

Kostanjevica

Kostanjevica

Kostanjevica na Krasu

Kostel

Kostrevnica

Kostrivnica

Kot

Kot

Kotlje

Kot ob Kolpi

Kot pri Ribnici

Kot pri Veliki Slevici

Kotredež

Kovača vas

Kovaški Vrh

Kovčice

Kovk

Kovk

Kovor

Kozana

Kozarišče

Kozarno

Kozjak nad Pesnico

Kozja Para

Kožljek

Kožmani

Kozminci

Kračali

Krajna

Krajna Brda

Krajna vas

Krajno Brdo

Kraljevci

Kralji

Kranjčica

Krašce

Krašči

Krasinec

Kraška vas

Krašnja

Krašnji Vrh

Krasno

Krčevina

Krčevina pri Vurberku

Kred

Kregarjevo

Kremen

Kremenca

Kremenik

Kreplje

Kresnice

Kresniške Poljane

Kresniški Vrh

Kriška vas

Krištanci

Krištandol

Kristan Vrh

Krivčevo

Krivica

Krivoglavice

Križ

Križ

Križ

Križate

Križe

Križe

Križe

Križevci

Križevci

Križevska vas

Križišče

Križmani

Križni vrh

Krka

Krkovo nad Faro

Krkovo pri Karlovici

Krmačina

Krmelj

Krn

Krnče

Krnica

Krnice

Krog

Kromberk

Kropa

Krplivnik

Krsinji Vrh

Krška vas

Krška vas

Krtina

Krupa

Kruplivnik

Krvava Peč

Krvavičji Vrh

Krvavi Potok

Kržeti

Kržišče

Kržišče

Kržišče

Kubed

Kuk

Kukava

Kukmaka

Kungota pri Ptuju

Kunšperk

Kupčinji Vrh

Kupetinci

Kupšinci

Kuretno

Kurja vas

Kuršinci

Kuštanovci

Kuteževo

Kutinci

Kuželj

Kuželjevec

Kvasica

Ladra

Lahomno

Lahonci

Lahovče

Lahov Graben

Lahovna

Lajše

Lajše

Lancova vas

Lancovo

Landek

Landol

Lanišče

Laporje

Lašče

Laše

Laseno

Laška vas

Laška vas pri Štorah

Laško

Lastnič

Lastomerci

Latkova vas

Lavrica

Laze

Laze

Laze

Laže

Lazec

Lazec

Laze nad Krko

Laze pri Borovnici

Laze pri Boštanju

Laze pri Dolskem

Laze pri Dramljah

Laze pri Gorenjem Jezeru

Laze pri Kostelu

Laze pri Oneku

Laze pri Predgradu

Laze pri Vačah

Laze v Tuhinju

Lazina

Laziše

Lažiše

Lazna

Laznica

Laznica

Lečaves

Ledeča vas

Ledina

Ledine

Ledinske Krnice

Ledinsko Razpotje

Lehen

Lekmarje

Lemberg pri Šmarju

Lemberk pri Novi Cerkvi

Lemerje

Lenart pri Gornjem Gradu

Lendavske Gorice

Lenivec

Lepa Njiva

Lesce

Leše

Lesično

Lešje

Leskovec

Leskovec

Leskovec

Leskovec

Leskovec v Podborštu

Leskovica

Lešnica

Lešniški Vrh

Lešnjake

Lesno Brdo

Letuš

Levanjci

Levec

Levič

Levpa

Levstiki

Libanja

Libeliče

Libelj

Libna

Ličenca

Limbarska Gora

Limbuš

Lipa

Lipa

Lipa

Lipa

Lipce

Lipica

Lipje

Lipovci

Lipovec

Lipovec

Lipovec

Lipovec pri Kostelu

Lipovec pri Škofji vasi

Lipovšica

Lipsenj

Lisce

Lisec

Lisičje

Lisjaki

Litmerk

Livek

Livold

Ljubež v Lazih

Ljubgojna

Ljubija

Ljubinj

Ljubno

Ljubno

Loče

Loče

Loče

Ločica ob Savinji

Ločica pri Vranskem

Log

Log

Log

Log

Log

Logarji

Logarovci

Logaršče

Logje

Log nad Škofjo Loko

Log pod Mangartom

Log pri Brezovici

Log pri Mlinšah

Log pri Polhovem Gradcu

Log pri Vrhovem

Log pri Žužemberku

Log v Bohinju

Loje

Loka

Loka

Loka

Loka

Loka pri Mengšu

Loka pri Zidanem Mostu

Loka pri Žusmu

Lokarje

Lokavec

Lokavec

Lokavec

Loke

Loke

Loke

Loke pri Mozirju

Loke pri Planini

Loke pri Zagorju

Lokev

Lokovec

Lokovica

Lokovina

Lokrovec

Lokve

Lokve

Lokve

Lokvica

Lomanoše

Lome

Lomno

Lom pod Storžičem

Lončarjev Dol

Lončarovci

Lopaca

Lopata

Lopata

Lopatnik

Loperšice

Loška Gora

Loška Gora

Lovnik

Lovranovo

Lovrenc na Dravskem polju

Lož

Lože

Ložec

Ložina

Ložnica pri Žalcu

Lučarjev Kal

Luče

Lučine

Lucova

Lukanja

Lukavci

Lukovec

Lukovec

Lukovica pri Brezovici

Lutrje

Lutrško selo

Lutverci

Luža

Lužarji

Luže

Mače

Mački

Mačkovci

Mačkovec

Mačkovec

Mačkovec pri Škocjanu

Mačkovec pri Suhorju

Magolnik

Mahneti

Mahovci

Mahovnik pri Kočevju

Majcni

Mala Breza

Mala Bučna vas

Mala Bukovica

Mala Cikava

Mala Dolina

Mala Goba

Malahorna

Mala Hubajnica

Mala Ilova Gora

Mala Lašna

Mala Loka

Mala Loka

Mala Nedelja

Malani Breg

Mala Polana

Mala Pristava

Mala Pristava

Mala Račna

Mala Slevica

Mala Štanga

Mala Strmica

Mala vas

Mala vas pri Grosupljem

Mala vas pri Ormožu

Male Braslovče

Male Brusnice

Malečnik

Male Dole pri Stehanji vasi

Male Grahoviše

Male Kompolje

Male Lašče

Male Lese

Male Lipljene

Male Pece

Male Poljane

Male Rebrce

Male Rodine

Male Vodenice

Male Žablje

Mali Bakovci

Mali Ban

Mali Brebrovnik

Mali Cerovec

Mali Cirnik

Mali Dol

Mali Gaber

Mali Hrib

Malija

Mali Jelnik

Mali Kal

Mali Kamen

Mali Koren

Mali Korinj

Mali Kum

Mali Lipoglav

Mali Log

Mali Moravščak

Maline pri Štekljevcu

Mali Nerajec

Malinišče

Mali Obrež

Mali Orehek

Mali Osolnik

Mali Otok

Mali Podlog

Mali Rakitovec

Mali Slatnik

Mali Trn

Mali Vrh

Mali Vrh pri Šmarju

Malkovec

Malni

Malo Globoko

Malo Hudo

Malo Lešče

Malo Lipje

Malo Mraševo

Malo Naklo

Malo Trebeljevo

Malovše

Mamolj

Marci

Marendol

Marezige

Marija Dobje

Marija Gradec

Marija Reka

Marijina vas

Marinča vas

Marinčev Grič

Marinčki

Marindol

Marjeta na Dravskem polju

Markovci

Markovec

Markovo

Markovščina

Marno

Marof

Marolče

Maršiči

Martinjak

Martinja vas

Martinja vas pri Mokronogu

Martinj Vrh

Martjanci

Masore

Matavun

Matena

Matenja vas

Matenja vas

Materija

Matjaševci

Matke

Mavčiče

Medana

Medija

Medno

Medvedjek

Mekinje nad Stično

Mekotnjak

Mele

Melinci

Meliše

Merče

Mereče

Merljaki

Mestinje

Metnaj

Metni Vrh

Metulje

Mezgovci ob Pesnici

Mihalovci

Mihalovec

Mihelca

Mihele

Mihelja vas

Mihovce

Mihovci pri Vel. Nedelji

Mihovec

Mihovica

Mihovo

Miklarji

Miklavž pri Ormožu

Miklavž pri Taboru

Mikote

Milje

Mirke

Mirna vas

Mišji Dol

Misliče

Mizni Dol

Mlače

Mladje

Mlajtinci

Mlaka

Mlaka

Mlaka

Mlaka pri Kočevju

Mlake

Mlake

Mleščevo

Mlinše

Mlinsko

Močile

Močilno

Močna

Močvirje

Modrej

Modrič

Modrič

Mogoron

Mohorje

Mojstrana

Mokraška vas

Mokronog

Morava

Moravče pri Gabrovki

Moravci v Slovenskih Goricah

Moravška Gora

Morsko

Moščanci

Moše

Mošenik

Mošenik

Moškanjci

Moškrin

Mošnje

Moste

Mostec

Moste pri Komendi

Mostje

Most na Soči

Moštra / Mostra

Mota

Motnik

Motovilci

Motvarjevci

Moverna vas

Movraž

Mozelj

Mramorovo pri Pajkovem

Mrčna Sela

Mršeča vas

Mrtovec

Mrtvice

Mrzla Planina

Mrzlava vas

Mrzlo Polje

Muha vas

Muljava

Muretinci

Murščak

Murski Črnci

Murski Petrovci

Murski Vrh

Nadanje selo

Nadbišec

Nadgrad

Nadlesk

Nadole

Naklo

Naklo

Nanos

Naraplje

Narin

Nasirec

Nasovče

Neblo

Nedelica

Negova

Negovski Vrh

Nemčavci

Nemška Gora

Nemška Loka

Nemška vas

Nemška vas

Nemška vas na Blokah

Nemški Rovt

Neradnovci

Nestoplja vas

Neverke

Nevlje

Nezbiše

Nizka

Njiverce

Njivica

Njivice

Nomenj

Noršinci

Noršinci pri Ljutomeru

Notranje Gorice

Nova Cerkev

Nova Gora

Nova Gorica

Nova Lipa

Nova Oselnica

Nova sela

Nova Sušica

Nova vas

Nova vas

Nova vas

Nova vas

Nova vas nad Dragonjo

Nova vas ob Sotli

Nova vas pri Jelšanah

Nova vas pri Lescah

Nova vas pri Markovcih

Nova vas pri Mokricah

Nove Ložine

Novi Grad

Novi Kot

Novi Lazi

Novinci

Novi Svet

Novokračine

Nožice

Nunska Graba

Nuskova

Občine

Obloke

Obramlje

Obrež

Obrežje

Obrežje

Obrov

Obrše

Očeslavci

Ocizla

Odrga

Ograda

Ogulin

Ojstriška vas

Ojstro

Okonina

Okoška Gora

Okoslavci

Okroglice

Okroglo

Okrog pri Motniku

Olešče

Olimje

Olševek

Omota

Onek

Opalkovo

Opatje selo

Orehek

Orehek

Orehek

Orehova vas

Orehovci

Orehovec

Orehovec

Orehovica

Orehovica

Orehovica

Orehovlje

Orehovo

Orešje

Orešje

Orešje na Bizeljskem

Orlaka

Orla vas

Orle

Orlek

Ortnek

Ortnice

Osek

Osek

Ošelj

Oševek

Oševljek

Oskoršnica

Oskrt

Osluševci

Osojnik

Osp

Osrečje

Osredek

Osredek

Osredek

Osredek

Osredek nad Stično

Osredek pri Dobrovi

Osredek pri Hubajnici

Osredek pri Krmelju

Osredek pri Podsredi

Osredek pri Trški Gori

Ostenk

Oštrc

Ostrog

Ostrožnik

Ostrožno Brdo

Otalež

Otavice

Otavnik

Otlica

Otočec

Otok

Otok

Otok

Otonica

Otovci

Otovec

Ovsiše

Ožbalt

Ozeljan

Pacinje

Pacug / Pazzugo

Padeški vrh

Padež

Padež

Padna

Padovo pri Osilnici

Paka

Paka pri Predgradu

Pako

Palčje

Paloviče

Paneče

Pangrč Grm

Papeži

Papirnica

Paradišče

Paričjak

Paridol

Parižlje

Parje

Paška vas

Pavičiči

Pavla vas

Pavlova vas

Pavlovci

Pavlovski Vrh

Pečarovci

Peče

Pecelj

Pečice

Pečine

Pečje

Pečki

Pečnik

Peračica

Perišče

Pernica

Pertoča

Perudina

Pešenca

Pesje

Peskovci

Petanjci

Petelinje

Petelinje

Petelinjek

Petišovci

Petkovec

Petrina

Petrinci

Petrinje

Petrova vas

Petrovče

Petrušnja vas

Pevno

Pijana Gora

Pijava Gorica

Pijavice

Pijovci

Pikči

Pikovnik

Pilštanj

Pince

Pince-Marof

Pirče

Pirmane

Piršenberg

Pišece

Plač

Placar

Plače

Placerovci

Planica

Planina

Planina

Planina

Planina nad Horjulom

Planina na Pohorju

Planina pod Golico

Planina pri Cerknem

Planina pri Raki

Planina pri Sevnici

Planina v Podbočju

Planinska vas

Planinska vas

Planinski Vrh

Plat

Platinovec

Plave

Plavje

Plavški Rovt

Plemberk

Ples

Ples

Pleš

Pleše

Plešivica

Plešivica

Plešivica

Plešivica

Plesko

Pleterje

Pleterje

Pletovarje

Plintovec

Pliskovica

Plitvica

Plosovo

Pluska

Plužna

Plužnje

Pobegi

Pobrežje

Počakovo

Poče

Podbeže

Podblica

Podbočje

Podboršt

Podboršt pri Komendi

Podbrdo

Podbreg

Podbreg

Podbreže

Podbrezje

Podbukovje

Podbukovje pri Vačah

Podcerkev

Podgora

Podgora

Podgora

Podgora

Podgora pri Dolskem

Podgora pri Ložu

Podgora pri Zlatem Polju

Podgorci

Podgorica

Podgorica

Podgorica pri Šmarju

Podgorje

Podgorje

Podgorje

Podgorje

Podgorje ob Sevnični

Podgozd

Podgozd

Podgrad

Podgrad

Podgrad

Podgrad

Podgrad

Podgradje

Podgraje

Podhojni Hrib

Podhom

Podhom

Podhosta

Podhruška

Podjelovo Brdo

Podklanec

Podklanec

Podkogelj

Podkoren

Podkraj

Podkraj

Podkraj

Podkraj pri Velenju

Podkum

Podlesje

Podlešje

Podlipa

Podlipa

Podlipa

Podlipovica

Podljubelj

Podlog

Podlog pod Bohorjem

Podlom

Podlonk

Podlož

Podlože

Podlpoglav

Podmelec

Podmolnik

Podnanos

Podnart

Podolnica

Podolševa

Podova

Podpeč

Podpeč

Podpeč

Podpeč nad Marofom

Podpeč pod Skalo

Podpeč pri Šentvidu

Podplat

Podpleče

Podplešivica

Podpreska

Podpulfrca

Podraga

Podreber

Podreber

Podreča

Podsabotin

Podsela

Podšentjur

Podskrajnik

Podslivnica

Podsmreka

Podsmreka pri Velikih Laščah

Podsreda

Podšteberk

Podstene pri Kostelu

Podstenje

Podstrmec

Podstudenec

Podtabor

Podtabor

Podturn

Podulaka

Podulce

Podvin

Podvinci

Podvine

Podvinje

Podvin pri Polzeli

Podvolovljek

Podvrh

Podvrh

Podvrh

Podžaga

Podzemelj

Poklek nad Blanco

Poklek pri Podsredi

Pokojnica

Polana

Polana

Polana

Polenci

Polenšak

Polhov Gradec

Polhovica

Polica

Polica

Police

Police

Polička vas

Poljana

Poljane

Poljane nad Blagovico

Poljane nad Škofjo Loko

Poljane pri Podgradu

Poljane pri Primskovem

Poljane pri Stični

Poljane pri Štjaku

Poljane pri Žužemberku

Poljče

Poljče

Polje

Polje

Polje ob Sotli

Polje pri Bistici

Polje pri Tržišču

Polje pri Vodicah

Poljšica pri Gorjah

Poljšica pri Podnartu

Poljubinj

Polom

Polšnik

Pomjan

Pondor

Pongrce

Ponikva

Ponikve

Ponikve

Ponikve

Ponikve

Ponikve

Ponikve pri Studencu

Ponikve pri Žalcu

Ponova vas

Ponoviče

Pordašinci

Poreber

Posavec

Poštena vas

Potarje

Potiskavec

Potoče

Potoče

Potočna vas

Potok

Potok

Potok

Potok

Potok

Potoki

Potok pri Dornberku

Potok pri Komendi

Potok pri Vačah

Potoška vas

Potov Vrh

Povir

Površje

Požarje

Poženik

Poznanovci

Požnica

Prade

Pragersko

Prapetno Brdo

Prapreče

Prapreče

Prapreče

Prapreče

Prapreče pri Šentjerneju

Prapretno

Prapretno

Prapretno pri Hrastniku

Praproče

Praproče

Praproče

Praproče v Tuhinju

Praproše

Praprot

Praprotna Polica

Praprotnica

Praprotno

Prazniki

Prebačevo

Precetinci

Prečna

Predanovci

Predel

Predenca

Predgrad

Predjama

Predloka

Predmeja

Predmost

Predoslje

Predstruge

Pregarje

Prekopa

Prekorje

Prelesje

Prelesje

Prelesje

Prelesje

Preloge

Preloge pri Šmarju

Preloka

Preloze

Prelože

Prelože pri Lokvi

Prelska

Prem

Premagovce

Premančan / Premanzano

Prepolje

Prepuž

Preša

Presadol

Presečno

Preserje

Preserje

Preserje

Preserje

Preserje

Preserje pri Komnu

Presika

Preska

Preska

Preska

Preska pri Dobrniču

Prešna Loka

Prešnica

Prestranek

Prestranek

Prevalje pod Krimom

Prevoje

Prevole

Prevole

Prevorje

Preženjeske njive

Prežganje

Prezid

Prezrenje

Prhajevo

Pri Cerkvi

Pri Cerkvi-Struge

Prigorica

Pri Gozdu

Prikrnica

Prilipe

Prilozje

Primča vas

Primostek

Primož

Primož pri Ljubnem

Primštal

Pristava

Pristava

Pristava

Pristava

Pristava

Pristava

Pristava

Pristava nad Stično

Pristava ob Krki

Pristava pod Rako

Pristava pri Lesičnem

Pristava pri Leskovcu

Pristava pri Mestinju

Pristava pri Šentjerneju

Pristavica

Pristavica pri Velikem Gabru

Pristavlja vas

Pristova

Pritiska

Prnek

Proseniško

Prosenjakovci

Pršetinci

Prušnja vas

Prvačina

Prvenci

Prvine

Pšajnovica

Pšata

Pšata

Pšenična Polica

Ptujska Cesta

Ptujska Gora

Puc

Pudob

Pungert

Pungert

Purkače

Pušča

Puščava

Puščava

Pušče

Pušenci

Puštal

Pusti Gradec

Pusti Hrib

Pustike

Puževci

Rače

Račeva

Račica

Račice

Račja vas

Račje selo

Radanja vas

Radegunda

Radež

Radizel

Radkovec

Radlek

Radmirje

Radmožanci

Radohova vas

Radomerje

Radomerščak

Radomlje

Radoši

Radoslavci

Radovci

Radovica

Radoviči

Radovlja

Raduha

Rafolče

Rajec

Rajhenav

Rajndol

Rajnkovec

Rajnovšče

Rajšele

Raka

Rakičan

Rakitna

Rakitnica

Rakitnik

Rakitnik

Rakitovec

Rakitovec

Rakovec

Rakovec

Rakovlje

Rakovnik

Rakovnik

Rakovnik pri Birčni vasi

Rakovnik pri Šentrupertu

Ranče

Rankovci

Rapljevo

Rašica

Rašica

Rastovke

Ratanska vas

Rateče

Ratež

Ratje

Ratkovci

Ravenska vas

Ravnace

Ravne

Ravne

Ravne

Ravne

Ravne na Blokah

Ravne pri Cerknem

Ravne pri Mlinšah

Ravne pri Šmartnem

Ravne pri Zdolah

Ravni

Ravnica

Ravni Dol

Ravnik

Ravnik pri Hotedrščici

Ravnje

Ravno

Ravno

Razbor

Razbor

Razbor

Razbor pri Čemšeniku

Razdrto

Razdrto

Razgor

Razgor pri Žabljeku

Razguri

Raztez

Razvanje

Rdeči Kal

Rdeči Kal

Reber

Reber

Reber pri Škofljici

Rečica

Rečica ob Paki

Reka

Reka

Remšnik

Renče

Renke

Renkovci

Repče

Replje

Repnje

Repuš

Resnik

Reštanj

Reteče

Retje

Retnje

Reva

Ribče

Ribčev Laz

Ribjek

Ribnica

Ribno

Rifengozd

Rifnik

Rigelj pri Ortneku

Rigonce

Rimske Toplice

Rinčetova Graba

Ritomeče

Ritoznoj

Rižana

Rjavče

Rob

Roče

Ročinj

Rodež

Rodica

Rodik

Rodine

Rodine

Rogačice

Rogati Hrib

Rogla

Rogoza

Roje

Ronek / Ronco

Ronkaldo / Roncaldo

Ropoča

Rosalnice

Rošnja

Rotman

Rova

Rove

Rovišče

Rovišče pri Studencu

Rovte

Rovte

Rovte v Selški dolini

Rovt pod Menino

Rožanče

Rožanec

Roženpelj

Rožički vrh

Rožički vrh

Rožično

Rožič Vrh

Rožna Dolina

Ručetna vas

Rucmanci

Rudna vas

Rudno

Ruhna vas

Rumanja vas

Runarsko

Runeč

Runtole

Ruperče

Rut

Ržišče

Ržiše

Sabonje

Sad

Sadinja vas

Šafarsko

Šahovec

Sajevce

Sajevce

Sajevec

Saksid

Sakusak

Šalamenci

Šalet

Šalinci

Šalka vas

Šalovci

Sanabor

Šared

Satahovci

Sava

Savci

Savica

Šavna Peč

Sebeborci

Sebenje

Šebrelje

Sečje selo

Sečovlje / Sicciole

Šedem

Šedina

Sedlarjevo

Sedlašek

Sedlo

Sedraž

Segonje

Šegova vas

Segovci

Sejanci

Sekirišče

Sela

Sela

Sela

Sela

Sela

Sela na Krasu

Sela pod Podmelcem

Sela pri Dobovi

Sela pri Dobu

Sela pri Hinjah

Sela pri Jugorju

Sela pri Kamniku

Sela pri Raki

Sela pri Ratežu

Sela pri Šentjerneju

Sela pri Šmarju

Sela pri Šumberku

Sela pri Višnji Gori

Sela pri Zajčjem Vrhu

Sela pri Zburah

Selca

Selce

Selce

Selce

Selce

Selce nad Blanco

Selce pri Leskovcu

Selce pri Špeharjih

Selišči

Selnica ob Muri

Selo

Selo

Selo

Selo

Selo nad Laškim

Selo pri Bledu

Selo pri Ihanu

Selo pri Kostelu

Selo pri Pancah

Selo pri Robu

Selo pri Vodicah

Selo pri Vranskem

Selo pri Žirovnici

Selšček

Šembije

Šemnik

Šempas

Šempeter pri Gorici

Šempeter v Savinjski dolini

Senadole

Senčak

Senčak pri Juršincih

Senešci

Senešci

Seničica

Senično

Seniški Breg

Šenjur na Polju

Senožeče

Senožete

Senožeti

Šentanel

Šentgotard

Šentilj

Šentjakob

Šentjanž

Šentjanž

Šentjanž

Šentjanž nad Štorami

Šentjošt

Šentjošt nad Horjulom

Šentjugert

Šentlambert

Šentlovrenc

Šentovec

Šentpavel

Šentpavel na Dolenjskem

Šentpavel pri Domžalah

Šentrupert

Šentrupert nad Laškim

Šenturška Gora

Šentvid pri Lukovici

Šentvid pri Planini

Šentvid pri Stični

Šentviška Gora

Šentžbolt

Senuše

Šepulje

Serdica

Serovo

Šešče pri Preboldu

Sestrže

Sevce

Ševlje

Šibenik

Sidol

Šikole

Šikonijsko selo

Silovec

Sinja Gorica

Sinji vrh

Šinkov Turn

Sinovica

Šipek

Širje

Široka Set

Sitarovci

Sitež

Skadanščina

Skakovci

Škale

Škamevec

Škarnice

Skaručna

Škemljevec

Šklendrovec

Škocjan

Škocjan

Škofce

Škofija

Škofja Riža

Škofja vas

Skoflje

Skoflje

Škoflje

Škoflje

Skoke

Skomarje

Skopo

Skorba

Skorno

Škovec

Škrbina

Skrblje

Škrilj

Skrilje

Škrilje

Škrjanče

Škrjanče pri Novem mestu

Škrjančevo

Škrjančevo

Škrlovica

Skrovnik

Sladki vrh

Slake

Slamna vas

Slamnjak

Slančji Vrh

Slap

Slape

Slap ob Idrijci

Slaptinci

Slatina

Slatina pri Dobjem

Slatina v Rožni dolini

Slatna

Slatnik

Slavina

Slavina

Slavšina

Slavski Laz

Sleme

Slinovce

Slivice

Slivje

Slivnica

Slivnica pri Celju

Slivno

Slogonsko

Sloka Gora

Slokarji

Slovenja vas

Slovenska vas

Slovenska vas

Slovenska vas

Slovenska vas

Slovenski Javornik

Slugovo

Smalčja vas

Šmarata

Šmarca

Šmarčna

Šmarje

Šmarje

Šmarje

Šmarje pri Sežani

Šmarje-Sap

Šmarjeta

Šmarjeta pri Celju

Šmartno

Šmartno

Šmartno

Šmartno na Pohorju

Šmartno ob Dreti

Šmartno v Rožni dolini

Šmartno v Tuhinju

Smast

Šmatevž

Šmaver

Smečice

Smednik

Šmihel

Šmihel nad Mozirjem

Šmihel pod Nanosom

Šmihel pri Žužembeku

Šmiklavž

Šmiklavž pri Škofji Vasi

Smlednik

Šmohor

Smokuč

Smolenja vas

Smolinci

Smolnik

Smrečje

Smrečje v Črni

Smrje

Smrjene

Snovik

Sobenja vas

Sobetinci

Soča

Socerb

Sočerga

Sodevci

Sodinci

Sodinci

Sodišinci

Sodna vas

Sodnji Vrh

Sojek

Solkan

Sopota

Sopotnica

Sora

Sotensko pod Kalobjem

Sotensko pri Šmarju

Soteska

Soteska

Sotina

Sovinja Peč

Sovjak

Sovodenj

Soze

Špeharji

Špital

Špitalič

Špitalič pri Slovenskih Konjicah

Spodnja Bačkova

Spodnja Besnica

Spodnja Bilpa

Spodnja Branica

Spodnja Brežnica

Spodnja Dobrava

Spodnja Draga

Spodnja Gorica

Spodnja Hajdina

Spodnja Idrija

Spodnja Kanomlja

Spodnja Korena

Spodnja Kungota

Spodnja Libna

Spodnja Lipnica

Spodnja Luša

Spodnja Muta

Spodnja nova vas

Spodnja Pohanca

Spodnja Polskava

Spodnja Rečica

Spodnja Rečica

Spodnja Senica

Spodnja Slivna

Spodnja Slivnica

Spodnja Sorica

Spodnja Vižinga

Spodnja Voličina

Spodnje Bitnje

Spodnje Brezovo

Spodnje Dobrenje

Spodnje Dule

Spodnje Duplje

Spodnje Gameljne

Spodnje Gorče

Spodnje Gorje

Spodnje Grušovlje

Spodnje Hoče

Spodnje Jablane

Spodnje Jarše

Spodnje Jelenje

Spodnje Jezersko

Spodnje Konjišče

Spodnje Mestinje

Spodnje Negonje

Spodnje Palovče

Spodnje Pijavško

Spodnje Pirniče

Spodnje Podbrežje

Spodnje Prebukovje

Spodnje Sečovo

Spodnje Škofije

Spodnje Stranice

Spodnje Stranje

Spodnje Vetrno

Spodnje Vodale

Spodnji Brnik

Spodnji Duplek

Spodnji Gabernik

Spodnji Gaj pri Pragerskem

Spodnji Hotič

Spodnji Ivanjci

Spodnji Jakobski Dol

Spodnji Kamenščak

Spodnji Log

Spodnji Log

Spodnji Otok

Spodnji Prekar

Spodnji Slemen

Spodnji Stari Grad

Spodnji Tuštanj

Spodnji Velovlek

Spodnji Žerjavci

Šprinc

Spuhlja

Šratovci

Srebrnik

Srednja Bela

Srednja Bistrica

Srednja Dobrava

Srednja Kanomlja

Srednja vas

Srednja vas – Loški Potok

Srednja vas pri Dragi

Srednja vas pri Kamniku

Srednja vas pri Polhovem Gradcu

Srednja vas pri Šenčurju

Srednja vas v Bohinju

Srednje

Srednje Arto

Srednje Bitnje

Srednje Gameljne

Srednje Jarše

Srednje Pijavško

Srednji Radenci

Srednji Vrh

Sredno

Sremič

Srnjak

Srobotnik ob Kolpi

Srobotnik pri Velikih Laščah

Sromlje

Srpenica

Stahovica

Štajngrob

Štalcerji

Stan

Stanecka vas

Stanetinci

Stanežiče

Štanjel

Stanjevci

Stankovo

Stanošina

Stanovno

Stara Bučka

Stara Cerkev

Stara Cesta

Stara Fužina

Stara Gora pri Velikem Gabru

Stara Lipa

Stara Nova vas

Stara Sela

Stara Sušica

Stara vas

Stara vas

Stara vas-Bizeljsko

Stara Vrhnika

Stare Slemene

Stari Breg

Stari Dvor

Stari Grad

Stari Grad pri Vidmu

Stari Grad v Podbočju

Starihov Vrh

Stari Kot

Stari Log

Stari trg ob Kolpi

Stari trg pri Ložu

Starod

Staro selo

Starošince

Stavča vas

Stavešinski Vrh

Štefan pri Trebnjem

Stehanja vas

Steske

Stična

Stiška vas

Štjak

Št. Jurij

Stogovci

Stogovci

Stojanski vrh

Stojnci

Stolovnik

Stomaž

Stomaž

Stopce

Stopče

Stope

Stoperce

Stopiče

Stopnik

Stopno

Štorje

Strahinj

Strahomer

Strajna

Štrancarji

Stranice

Stranje

Stranje

Stranje pri Velikem Gabru

Stranska vas

Stranska vas

Stranska vas

Stranska vas pri Semiču

Stranski vrh

Straška Gorica

Štravberk

Straža

Straža

Straža

Straža na Gori

Straža pri Krškem

Straža pri Novi Cerkvi

Straža pri Raki

Stražgonjca

Strehovci

Štrekljevec

Strelac

Strelci

Strensko

Strezetina

Štrihovec

Štrit

Strletje

Strmca

Strmca

Strmec pri Sv. Florijanu

Strmica

Strmica

Strmo Rebro

Stročja Vas

Strojiči

Strtenica

Štrukljeva vas

Strukovci

Strunjan / Strugnano

Stržišče

Studenca

Studence

Studenčice

Studenec

Studenec

Studenec

Studenec na Blokah

Studenec pri Krtini

Studeno

Studeno

Studeno na Blokah

Studor v Bohinju

Suha

Suhadol

Suhadole

Suha pri Predosljah

Suhi Potok

Suhi Vrh

Suho

Suhor

Suhorje

Šujica

Šulinci

Suša

Sušak

Sušica

Sušje

Šutna

Šutna

Svarje

Svečina

Sveta Ema

Sveta Planina

Sveta Trojica

Svetelka

Sveti Anton

Sveti Dol

Sveti Duh

Sveti Duh na Ostrem vrhu

Sveti Gregor

Sveti Jurij

Sveti Lenart

Sveti Lovrenc

Svetina

Svetinje

Svetinje

Sveti Peter

Sveti Štefan

Sveti Tomaž

Sveti Vid

Sveto

Svibnik

Svibno

Sv. Jurij

Svržaki

Tabor

Tajhte

Talčji Vrh

Tanča Gora

Tatre

Tavžlje

Teharje

Tekačevo

Telče

Telčice

Temljine

Temnica

Tenetiše

Tenetiše

Tepe

Ter

Terbegovci

Tešanovci

Tešova

Tevče

Tevče

Tinjan

Tirna

Tirosek

Tisovec

Tlaka

Tlake

Tlake

Todraž

Tolčane

Tolminske Ravne

Tolminski Lom

Tolsti Vrh

Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem

Tomačevica

Tomaj

Tomaška vas

Tomažini

Tomažja vas

Tominje

Tomišelj

Topol

Topolc

Topole

Topole

Topolovo

Topol pri Begunjah

Topol pri Medvodah

Topolšica

Topovlje

Tovsto

Trate

Tratna ob Voglajni

Tratna pri Grobelnem

Trava

Travna Gora

Travnik

Travnik

Trbeži

Trbiž

Trboje

Trbonje

Trčkov Hrib

Trčova

Trdkova

Trebča vas

Trebče

Trebelno pri Palovčah

Trebenče

Trebež

Trebija

Trebižani

Trebnja Gorica

Trebnji Vrh

Tremerje

Trgovišče

Triban / Tribano

Tribej

Tribuče

Trimlini

Trlično

Trnava

Trniče

Trnje

Trnje

Trnovče

Trnovci

Trnovec

Trnovec

Trnovec

Trnovec

Trnovec

Trnovec

Trnovec pri Dramljah

Trnovica

Trnovlje pri Celju

Trnovo

Trnovo

Trnovo ob Soči

Trnovski Vrh

Trobelno

Trobni Dol

Trojane

Trojno

Tropovci

Trpčane

Trščina

Trška Gora

Trstenik

Trstenik

Trstenik

Trtnik

Tržec

Tržič

Tržišče

Tržišče

Tublje pri Hrpeljah

Tublje pri Komnu

Tučna

Tuncovec

Tunjice

Tupaliče

Tupelče

Turiška vas

Turiška vas na Pohorju

Turjak

Turjanci

Turjanski Vrh

Turje

Turno

Turnše

Tušev Dol

TU-VAL MAČJI DOL

Učak

Udmat

Ulaka

Ulaka

Unec

Unično

Urh

Uršna sela

Ustje

Utik

Utovlje

Užiče

Uzmani

Vače

Vadarci

Valburga

Valična vas

Vanča vas

Vaneča

Vanganel

Vareje

Varpolje

Vas

Vaše

Vavpča vas pri Dobrniču

Vavta vas

Večeslavci

Večje Brdo

Vedrijan

Vejice

Velesovo

Veličane

Velika Brda

Velika Bučna vas

Velika Bukovica

Velika Dolina

Velika Hubajnica

Velika Ilova Gora

Velika Kostrevnica

Velika Lahinja

Velika Lašna

Velika Ligojna

Velika Loka

Velika Loka

Velika Nedelja

Velika Pirešica

Velika Preska

Velika Pristava

Velika Račna

Velika Slevica

Velika Štanga

Velika Strmica

Velika Varnica

Velika vas pri Krškem

Velike Brusnice

Velike Gorelce

Velike Grahoviše

Velike kompolje

Velike Lese

Velike Lipljene

Velike Loče

Velike Malence

Velike Pece

Velike Poljane

Velike Poljane

Velike Rebrce

Velike Rodine

Velike Vodenice

Velike Žablje

Veliki Ban

Veliki Brebrovnik

Veliki Cerovec

Veliki Cirnik

Veliki Dol

Veliki Dol

Veliki Gaber

Veliki Hrib

Veliki Jelnik

Veliki Kamen

Veliki Korinj

Veliki Lipoglav

Veliki Lipovec

Veliki Nerajec

Veliki Obrež

Veliki Orehek

Veliki Osolnik

Veliki Otok

Veliki Podlog

Veliki Rakitovec

Veliki Slatnik

Veliki Trn

Veliki Videm

Veliki Vrh

Veliki Vrh pri Litiji

Veliki Vrh pri Šmarju

Veliko Brdo

Veliko Globoko

Veliko Lipje

Veliko Mraševo

Veliko Polje

Veliko Širje

Veliko Tinje

Veliko Ubeljsko

Veniše

Verd

Verdun

Verje

Veščica

Veščica

Vetrnik

Vič

Vicanci

Vidanovci

Videm

Videm

Videm

Videž

Vidonci

Vidošiči

Vidrga

Vihre

Vikrče

Vimolj

Vimolj pri Podgradu

Vine

Vine

Vinharje

Vinica

Vinica pri Šmarjeti

Vinice

Vinja vas

Vinji vrh

Vinji Vrh

Vinji Vrh pri Semiču

Vino

Vinska Gora

Vinska Gorica

Vinski Vrh

Vinski Vrh pri Šmarju

Vintarjevec

Vipavski Križ

Vipolže

Vir

Virmaše

Vir pri Nevljah

Virštanj

Visejec

Viševek

Višnja Gora

Višnja vas

Višnje

Višnjevik

Visoče

Visoko

Visoko

Visoko pri Poljanah

Visole

Vitan

Vitna vas

Vitomarci

Vitovlje

Vlaščansko selo

Vnajnarje

Vnanje Gorice

Vodice

Vodice pri Kalobju

Vodranci

Vodriž

Vodruž

Voduce

Vodule

Voglajna

Voglje

Vogričevci

Vogrsko

Vojna Vas

Vojščica

Vojsko

Vojsko

Vojsko

Voklo

Volarje

Volavlje

Volče

Volče

Volčja Draga

Volčja Jama

Volčje

Volčje

Volčje Njive

Volčji Grad

Volčkova vas

Volog

Volovnik

Vonarje

Voščce

Vosek

Vrabče

Vranja peč

Vranje

Vranoviči

Vratja vas

Vratji vrh

Vrba

Vrbica

Vrbje

Vrbje

Vrbljene

Vrbnje

Vrbovce

Vrbovec

Vrbovo

Vremski Britof

Vrenska Gorica

Vrh

Vrh

Vrh

Vrh

Vrhe

Vrhe

Vrhek

Vrhje

Vrh nad Krašnjo

Vrh nad Laškim

Vrh nad Želimljami

Vrhnika pri Ložu

Vrhole pri Slovenskih Konjicah

Vrhovci

Vrhovlje

Vrhovlje pri Kojskem

Vrhovo

Vrhovo pri Žužemberku

Vrhovska vas

Vrhpolje

Vrhpolje

Vrhpolje

Vrhpolje

Vrh pri Boštanju

Vrh pri Fari

Vrh pri Hinjah

Vrh pri Križu

Vrh pri Mlinšah

Vrh pri Površju

Vrh pri Šentjerneju

Vrhtrebnje

Vrhulje

Vršna vas

Vrsno

Vrtača

Vrtače

Vrtojba

Vrtovče

Vrtovin

Vrzdenec

Vučja Gomila

Vučja vas

Vuhred

Vukovje

Vukovski Dol

Vurberk

Vuzmetinci

Žabče

Zabiče

Žabja vas

Žabjek v Podbočju

Žabljek

Žabnica

Žabnica

Zaboršt

Zaboršt pri Dolu

Zaboršt pri Dolu

Zabovci

Zabrdje

Zabreznica

Zabreznik

Zabukovica

Zabukovje nad Sevnico

Zabukovje pri Raki

Začret

Zadlog

Zadnja vas

Zadobje

Zadobrova

Zadraga

Zadrže

Zafara

Žaga

Zagaj

Zagajski Vrh

Zagojici

Žagolič

Zagon

Zagorica

Zagorica pri Dorniču

Zagorica pri Velikem Gabru

Zagorje

Zagorje

Zagorje

Zagozdac

Zagrad

Zagrad

Zagrad

Zagradec

Zagradec pri Grosupljem

Zagrajec

Žahenberc

Zajčje Polje

Zajčji Vrh pri Stopičah

Zajelše

Zajelšje

Zakl

Zakl

Zaklanec

Zakojca

Zakriž

Zala

Zales

Zali Log

Zalisec

Žalna

Zalog pod Uršulo

Zalog pri Cerkljah

Zalog pri Kresnicah

Zalog pri Moravčah

Zalog pri Škocjanu

Zalog pri Škofljici

Zaloke

Zalošče

Zaloše

Žaloviče

Žamenci

Zameško

Zamostec

Žančani

Zanigrad

Zapiže pri Kostelu

Zaplana

Zapodje

Zapoge

Zapotok

Zapotok

Zapuže

Zapuže

Žapuže

Zarečica

Zarečje

Zasadi

Zasavci

Zasip

Zastava

Zastranje

Zatolmin

Zavine

Zavinek

Zavino

Zavodnice

Zavodnje

Zavratec

Zavrh

Zavrh

Zavrh nad Dobrno

Zavrh pod Šmarno goro

Zavrh pri Trojanah

Završe pri Grobelnem

Završje

Završje pri Dobjem

Zavrstnik

Zazid

Zbelovo

Zbigovci

Zbilje

Zbure

Zdenska vas

Zdole

Zdole

Žebnik

Žegar

Žegorin Breg

Žeje

Žeje

Žeje

Žeje

Žejno

Želebej

Železne dveri

Železniki

Železno

Železno

Želimlje

Željne

Zelše

Zemelj

Zemono

Ženavlje

Ženik

Ženjak

Ženje

Zenkovci

Žepina

Žepovci

Žerjav

Žerjavin

Žerovinci

Žerovnica

Žgajnarji

Zgonče

Zgornja Bela

Zgornja Besnica

Zgornja Besnica

Zgornja Besnica

Zgornja Dobrava

Zgornja Dobrava

Zgornja Hajdina

Zgornja Jablanica

Zgornja Jevnica

Zgornja Korena

Zgornja Kostrivnica

Zgornja Lipnica

Zgornja Ložnica

Zgornja Luša

Zgornja Nova vas

Zgornja Pohanca

Zgornja Polskava

Zgornja Pristava

Zgornja Rečica

Zgornja Senica

Zgornja Slivnica

Zgornja Sorica

Zgornja Velka

Zgornja Vižinga

Zgornja Voličina

Zgornje Bitnje

Zgornje Gameljne

Zgornje Gorče

Zgornje Gorje

Zgornje Gruškovje

Zgornje Grušovlje

Zgornje Hoče

Zgornje Jarše

Zgornje Konjišće

Zgornje Koseze

Zgornje Krapje

Zgornje Negonje

Zgornje Palovče

Zgornje Partinje

Zgornje Pirniče

Zgornje Podbrežje

Zgornje Poljčane

Zgornje Roje

Zgornje Sečovo

Zgornje Škofije

Zgornje Stranje

Zgornje Tinsko

Zgornje Vetrno

Zgornje Vodale

Zgornji Brnik

Zgornji Dol

Zgornji Duplek

Zgornji Hotič

Zgornji Jakobski Dol

Zgornji Kamenščak

Zgornji Leskovec

Zgornji Log

Zgornji Obrež

Zgornji Otok

Zgornji Porčič

Zgornji Tuhinj

Zgoša

Žiberci

Zibika

Zibiška vas

Žiče

Zidani Most

Zidani Most

Žiganja vas

Žigon

Žigrski Vrh

Žihlava

Žikarce

Žimarice

Zimica

Žirje

Žirovnica

Žitkovci

Žižki

Žlabor

Zlakova

Zlatenek

Zlati Rep

Zlatoličje

Zlato Polje

Žlebe

Žlebič

Žlebič

Zloganje

Zlogona Gora

Zlogona vas

Zminec

Znojile

Znojile

Znojile

Znojile pri Krki

Znojile pri Studencu

Zorenci

Zreče pri Bučah

Zrkovci

Žubejevo

Žubina

Žuleva vas

Žuniči

Župa

Županje Njive

Župeča vas

Župečja vas

Župelevec

Župeno

Župetinci

Žurge

Žurkov Dol

Žvab

Žvabovo

Žvarulje

Zvirče

Zvirče

Zvodno