Bosnia and Herzegovina

Place names taken from Open Street Maps via OSMNames. We apologize for errors or omissions.

Brcko district of Bosnia and Herzegowina

Villages

Entity Federation of Bosnia and Herzegovina

Towns

Villages

Ada

Adže

Ahmići

Ahmići

Ahmići

Ahmovići

Ajdinovići

Aladinići

Alagići

Alagovac

Alerići

Aleševići

Alibegovci

Alibegovići

Alići

Arapovača

Arapuša

Argud

Arnauti

Arnautovići

Avdibašići

Avlija

Avlije

Avramovina

Azapovići

Azići

Babanovac

Babice Donje

Babice Gornje

Babice Gornje

Babići

Babići

Babina Luka

Babin Do

Babino Selo

Babin Potok

Babunovići

Bačevići

Baćići

Baćina

Bačnik

Bačvice

Badnje

Bag

Bajovci

Bajramovic

Bajrići

Bajrići

Bajvati

Bakije

Bakotić

Bakovići

Bakovićka Citonja

Bale

Balibegovići

Baljevac

Baljivac

Baljkovica

Bandol

Banja

Banja

Banja

Banjani

Banjer

Banjevac

Banloz

Banovići Selo

Bara

Barane

Barbarići

Barbarići

Bare

Bare

Bare

Bare

Bare

Bare

Bare

Barevo

Barice

Barice

Barice

Barići

Barmiš

Bašci

Bašići

Bašići

Bašići

Bašigovci

Bastašići

Baštra

Bat

Batin

Bativac

Batnoge

Bavar

Bavčići

Beganovi

Begovača

Begove Kafane

Begove Kafane

Begov Han

Begovo Selo

Behrami

Behrići

Bejići

Bektići

Belenići

Benakovac

Beric

Berisalići

Berkovica

Bešići

Bešin

Bešlići

Bevrnjići

Bezi

Biberovo Polje

Bičer

Bijača

Bijambare

Bijela

Bijela

Bijela

Bijela Ploča

Bijele Vode

Bijele Vode

Bijele Zidine

BIJELI PUT

Bijelo Borje

Bijelo Bučje

Bijelo Polje

Bikodže

Bila

Bilalići

Bilalovac

Biletići

Biletić Polje

Bilići

Biličić

Bilišići

Biljačići

Biljani Donji

Biljani Gornji

Bilješevo

Biljin

Binježevo

Biograci

Biokovina

Biščevići

Biskupići

Bistarac Donji

Bistarac Gornji

Bištrani

Bistrica

Bistrica

Bistrica

Bistrica

Bistrica

Bistrica Gornja

Bistrik-Crkvenjak

Bistro

Bistročaj

Bitunjani

Bivolje Brdo

Bjelaj

Bjelajski Vaganac

Bjelave

Bjelavići

Bjeline

Bjelojevići

Bjelovčeva Mahala

Bjelovčina

Bjelovići

Blace

Blace

Blagaj

Blagaj

Blagaj

Blagovac

Blaža

Blaževci

Blaževići

Blažuj

Blažuj

Blizanci

Bliznice

Bljuva

Blučići

Bobanovo Selo

Bobare

Boboljusci

Bobovica

Bočinja

Bode

Boganovići

Bogdašić

Bogodol

Bogošići

Bogušići

Bojište

Bojna

Bojska

Bok

Bokavići

Bokšići

Boljanovići

Boljkovac

Boljkovići

Boljuni

Borajna

Borasi

Borčani

Borci

Borice

Borina

Borojevići

Borovac

Borova Ravan

Borovica Donja

Borovica Gornja

Borovnica

Borovnica

Borut

Bosanska Bojna

Bosanski Milanovac

Bosanski Osredci

Bosna

Bosnjaci

Bošnjaci

Bostandžije

Botun

Botun

Botunja

Bovan

Bovani

Bovani

Boždarevići

Božići

Božići

Božikovac

Bradići

Bradići Donji

Bradići Gornji

Bradina

Bradve

Brajići

Brajkovići

Branjovčići

Brankovac

Brankovići

Brateljevići

Bravnice

Bravski Vaganac

Bravsko

Brda

Brda

Brda

Brda

Brda

Brda

Brda

Brda

Brda

Brđani

Brdari

Brđari

Brdijelji

Brdjani

Brdo

Brdo

Brdo

Brdo

Brekovica

Breške

Bresnica

Brestovac

Brestovača

Brestovsko

Brežani

Breze

Brezičani

Brezik

Brezik

Brezik

Brezje

Brezje

Brezova Kosa

Brezove Dane

Brezovik

Brezovo Polje

Brgule

Brgule

Brgule

Brigovi

Brijeg

Brijeg

Brijeg

Brijesnica Donja

Brijesnica Gornja

Brijesnica Mala

Brijesnica Velika

Brisnik

Bristovi

Brižina

Brizje

Briznik

Brkići

Brljica

Brlošci

Brnj

Brnjaci

Brnjic

Brnjica

Brnjičani

Brnjići

Brnjik

Broćanac

Broćanac

Brojnići

Brstanica

Brusnica

Brutusi

Brvanci

Bubale

Bubale

Buci

Bučići

Bučići

Bučine

Bučje

Budelj Gornji

Budevci

Budići

Budišići

Budišnja Ravan

Budmolići

Budoželje

Budušići

Bugar

Bugojčići

Buhačevina

Buhotina

Buhovo

Buhovo

Bukanje

Bukinje

Bukovača

Bukova Gora

Bukova Greda

Bukovci

Bukov Do

Bukovica

Bukovica

Bukovica

Bukovica

Bukovica

Bukovica

Bukovik

Bukovlje

Bukovlje

Bukovlje

Bukva

Bukva

Bukva

Bukve

Bukvičevina

Bukvići

Bukvin Potok

Bulatovci

Bulatovići

Bulbulušići

Bulčići

Bulići

Buljetovina

Buna

Bunar

Bunara

Bunčići

Buntića Mahala

Burmazi

Bušćak

Buselji

Buševo

Busije

Buturovići kod Drozgometve

Buturovići kod Osenika

Buturović Polje

Buzići

Buzić Mahala

Buzuci

Čačuge

Cage

Čaglica

Čaglići

Čaić

Čajići

Čakalovići

Čakići

Čaklovići Donji

Čaklovići Gornji

Čaklovina

Čalići

Čalikovac

Čamovine

Čanići

Caparde

Čaplje

Čaprazlije

Cardaci

Čardaci

Čardak

Čardak

Carev Do

Carevo Polje

Carica

Ćatići

Ćatići

Čatići

Čaušlije

Čava

Ćavarov Stan

Čavaš

Čavići

Čavkići

Čavnik

Cebara

Ćehajići

Čehari

Ćehići

Ćehići

Čehova

Čekrčići

Čekrlije

Čelebić

Čelebići

Čelikovina

Čelina

Čelinja

Čeljadinići

Čeljevo

Ćemalovići

Ćemani

Čemernica

Čemernica

Čemernica

Čemerno

Ceribašići

Cerići

Čerigaj

Cerik

Cerik

Cerik

Cerimagovina

Čerin

Cerno

Cerovac

Cerov Dolac

Cerovica

Cerovo

Cerovo

Češće

Ćesim

Četojevići

Četoljuh

Čevići

Ciberovina

Čičevo

Čičke

Cicrina

Čifluk

Čifluk

Čifluk

Ciljuge

Cimeše

Činovići

Čitluk

Čitluk

Čivelj

Čizma

Čizmići

Čobe

Čojlučko Polje

Čojluk

Čolaci

Čoliči

Čomori

Čopice

Ćoralići

Čore

Corića Mahala

Ćosanlije

Čosići

Čotići

Čovčići

Crepljani

Crepoljsko

Crijevčići

Crkvenjak

Crkvice

Crljeni

Crnač

Crnaja

Crna Rijeka (Kamenica)

Crnelj

Crne Lokve

Crniče

Crnići

Crnići

Crnići-Greda

Crnići-Kula

Crnički Kamenik

Crnile

Crni Lug

Crni Vrh

Crnjevo

Crno Blato

Crnoglav

Crnopod

Crnovići

Crvarevac

Crvenice

Crveni Grm

Crveno Brdo

Crveno Brdo

Čubren

Čude

Čuhovići

Čukle

Čuklić

Ćukova Greda

Ćukovi

Čule

Čuline

Culjkova Njiva

Čuništa

Ćusine

Čusto Brdo

Ćužići

Čvaljina

Cvilin

Cviljevina

Cvitović

Cvrče

Dabravine

Dabrica

Dahovo

Đakovići

Đakovići

Daljan

Danci

Daštansko

Datelji

Datići

Daupovina

Dautovci

Davidovići

Debela Međa

Debelo brdo

Dedići

Đedovača

Dejčići

Delijaš

Đelilovac

Demići

Demirovića Mahala

Demiševci

Deovići

Derani

Deseci

Desetnik

Devetaci

Devetak

Deževice

Deževice

Diknjići

Dindo

Dišica

Distica

Divičani

Divjak

Djedino

Djedov Do

Djevor

Do

Do

Doboj

Doborovci

Dobošnica

Dobraljevo

Dobrč

Dobrenica

Dobretići

Dobrić

Dobričevići

Dobrići

Dobri Do

Dobrigošće

Dobriljevo

Dobrinja

Dobrinje

Dobrkovići

Dobrnja

Dobro

Dobro

Dobro Brdo

Dobromiri

Dobropolje

Dobroša

Dobro Selo

Dobro Selo

Dobro Selo

Dobro Selo

Dobrošin

Dobrovo

Doci

Doci

Doci

Dodizi

Dogani

Doganovci

Dojnje Selo

Dokanj

Dol

Dolac

Dolac

Dolac

Dolac

Dolac

Dolac

Dolac na Lašvi

Dole

Dolina

Dolipolje

Dolipolje

Doljani

Doljani

Doljani

Doljani

Doljani

Dolovi

Dolovi

Dolovi

Dolovi

Dolovi

Dolovi

Dolovi

Dolovi

Dolumi

Domanovići

Domislica

Donja Barska

Donja Bioča

Donja Bioča

Donja Blatnica

Donja Bobovišta

Donja Brda

Donja Britvica

Donja Bukovica

Donja Drežnica

Donja Duboka

Donja Goliješnica

Donja Gračanica

Donja Jablanica

Donja Jošanica

Donja Koprivna

Donja Ljubuča

Donja Ljuta

Donja Lohinja

Donja Lovnica

Donja Lovnica

Donja Lučka

Donja Mahala

Donja Međiđa

Donja Misoča

Donja Ozimica

Donja Papratnica

Donja Papratnica

Donja Presjenica

Donja Rabina

Donja Raštelica

Donja Ričica

Donja Rovna

Donja Slapnica

Donja Suvaja

Donja Tramošnja

Donja Trebeuša

Donja Trebimlja

Donja Vast

Donja Večeriska

Donja Vidovska

Donja Vogošća

Donja Vraca

Donja Vratnica

Donja Zimča

Donje Biosko

Donje Dubrave

Donje Hrasno

Donje Krčevine

Donje Krečane

Donje Ledenice

Donje Luko

Donje Maline

Donje Moštre

Donje Ocrkavlje

Donje Paprasko

Donje Pećine

Donje Peulje

Donje Ratkovo

Donje Ravno

Donje Selo

Donje Selo

Donje Selo

Donje Selo

Donje Sokolovo

Donje Višnjice

Donje Žešće

Donji Bakići

Donji Banjevac

Donji Bešpelj

Donji Bogdanovci

Donji Brišnik

Donji Bučići

Donji Čajdraš

Donji Čažanj

Donji Čekanići

Donji Čevljanovići

Donji Crnač

Donji Dabar

Donji Drijen

Donji Gradac

Donji Gradac

Donji Hadžići

Donji Hamzići

Donji Humci

Donji Jasenjani

Donji Jasoč

Donji Junuzovići

Donji Kakanj

Donji Kamengrad

Donji Kazanci

Donji Krančići

Donji Lipik

Donji Lučani

Donji Lug

Donji Lukavac

Donji Mali Ograđenik

Donji Malovan

Donji Mamići

Donji Močioci

Donji Moranjci

Donji Nevizdraci

Donji Orašac

Donji Palež

Donji Podpeć

Donji Prijeslop

Donji Proboj

Donji Radišići

Donji Rakovac

Donji Ramići

Donji Rasavci

Donji Rujani

Donji Srbljani

Donji Srebrenik

Donji Stanojevići

Donji Svilaj

Donji Ulišnjak

Donji Veliki Ograđenik

Donji Višnjani

Donji Vojići

Donji Vranjevići

Donji Vukodol

Donji Zelenikovac

Donji Zovik

Doribaba

Dornji Vranjesi

Došćica

Drače

Dračevica

Dračevice

Dračevo

Dračevo

Dračići

Dragačići

Dragan Selo

Dragićina

Dragičina

Dragnjić

Dragomilići

Dragoradi

Dragovac

Dragovici

Dragovići

Dragunja Donja

Dragunja Gornja

Draševo – Jaklićka planina

Dražev Dol

Draževići

Draževići

Drecelj

Drenovac

Drenova Glavica

Drenov Do

Dretelj

Dretelj

Drežnice

Drijen

Drijenča

Drina

Drinčići

Drinovačko Brdo

Drinova Međa

Drinovci

Drivuša

Drljajice

Drozgometva

Drugavci

Družinovići

Drvar Selo

Drvetine

Držanlije

Dub

Dub

Dubnica

Dubočani

Dubočani

Duboke

Duboki Potok

Duboki Potok

Duboko

Duboko Mokro

Duboštica

Dubovica

Dubovo Brdo

Dubovsko

Dubrava

Dubrava

Dubrava

Dubrava

Dubrava

Dubrave

Dubrave

Dubrave

Dubrave

Dubrave

Dubravica

Dubravica

Dubravica

Dubravice

Dučići

Dudle

Dugandžići

Dugandžići

Dugandžije

Duge

Dugo Polje

Duhri

Dujmovići

Duke

Đulbašići

Đuličani

Đulovići

Dumanac

Dunajevići

Dupčići

Dupovci

Durakovići

Duranovići

Duratbegov Dolac

Đurđevik

Đurići

Durusovina

Duša

Duševine

Dusina

Dusina

Dužani

Duži

Dužica

Dužice

Dvor

Dvor

Dvrsnica

Džafići

Džajići

Džakule

Džanići

Džebe

Dželikani

Džemilić Planje

Džepi

Dževar

Dževlani

Džindići

Džindići

Džombići (Luke)

Elezovići

Elezovići

Elezovina

Elkasova Rijeka

Elpezi

Eminovo Selo

Fajtovci

Fakići

Falanovo Brdo

Falešići

Faletići

Fatići

Fazlići

Ferhatlije

Filipovići

Fojnica

Fonjge

Gabela

Gabela Polje

Gaćice

Gagrice

Gaj

Gaj

Gaj

Gaj

Gaj

Gajevi

Gajine

Gakići

Galečić

Galešići

Galići

Galičica

Galjevo

Gapići

Garačići

Gare

Garež

Garovci

Gata

Ginje

Gladnik

Gladovići

Glavaš

Glavatičevo

Glavica

Glavica

Glavica

Glavica

Glavica

Glavica

Glavica

Glavice

Glavice

Glavice

Glavično

Glavska

Glinica

Globarica

Glodina

Glodnica

Glogošnica

Glogovac

Gluha Bukovica

Glumina

Glušca

Gluvuše

Gmići

Gnjilavac

Gnjilišta

Gnojnica

Gnojnice

Gnusi

Gobelovina

Godinja

Goduš

Goduša

Gojakovac

Gojakovići

Gojanovići

Gojčin

Gojevići

Gojsalići

Goleš

Goletići

Goliješnica

Golinjevo

Golo Brdo

Gološi

Gološi

Golubić

Golubinac

Golubinja

Golubovići

Gomionica

Gora

Gora

Gora

Goranci

Gorani

Gorani

Goransko Polje

Goravci

Gorica

Gorica

Gorica

Gorica

Gorica

Gorića

Gorice

Gorinja

Gorjevac

Gornja Barska

Gornja Bioča

Gornja Bioča

Gornja Blatnica

Gornja Bobovišta

Gornja Bočinja

Gornja Brda

Gornja Breza

Gornja Britvica

Gornja Bukovica

Gornja Drežnica

Gornja Dubica

Gornja Duboka

Gornja Goliješnica

Gornja Golubinja

Gornja Gračanica

Gornja Jošanica

Gornja Koprivna

Gornja Kozica

Gornja Ljubuča

Gornja Lohinja

Gornja Lovnica

Gornja Lučka

Gornja Mahala

Gornja Maoča

Gornja Međiđa

Gornjani

Gornja Ozimica

Gornja Papratnica

Gornja Papratnica

Gornja Presjenica

Gornja Raštelica

Gornja Ričica

Gornja Rovna

Gornja Slapnica

Gornja Slatina

Gornja Suvaja

Gornja Trebeuša

Gornja Tuzla

Gornja Večeriska

Gornja Vidovska

Gornja Vilenica

Gornja Višnjica

Gornja Vitina

Gornja Vraca

Gornja Vratna Gora

Gornja Vratna Gora

Gornja Vratnica

Gornja Zenica

Gornja Zimča

Gornje Dubrave

Gornje Gnojnice

Gornje Hrasno

Gornje Krčevine

Gornje Ledenice

Gornje Luko

Gornje Maglice

Gornje Maglice – Jozići

Gornje Maline

Gornje Moštre

Gornje Ocrkavlje

Gornje Opine

Gornje Paprasko

Gornje Pećine

Gornje Peulje

Gornje Selo

Gornje Selo

Gornje Višnjice

Gornje Zijemlje

Gornji Bakići

Gornji Balići

Gornji Banjevac

Gornji Bešpelj

Gornji Bogdanovci

Gornji Brišnik

Gornji Bučik

Gornji Čajdraš

Gornji Čažanj

Gornji Čekanići

Gornji Čevljanovići

Gornji Ćoralići

Gornji Crnač

Gornji Dabar

Gornji Drijen

Gornji Gradac

Gornji Gradac

Gornji Hamzići

Gornji Humci

Gornji Jasenjani

Gornji Jasoč

Gornji Junuzovići

Gornji Kamengrad

Gornji Kazanci

Gornji Kikači

Gornji Krančići

Gornji Lipik

Gornji Lučani

Gornji Lug

Gornji Lukavac

Gornji Mamići

Gornji Močioci

Gornji Moranjci

Gornji Mračaj

Gornji Mulalići

Gornji Ograđenik

Gornji Orašac

Gornji Palež

Gornji Petrovići

Gornji Podpeć

Gornji Porječani

Gornji Rakovac

Gornji Ramići

Gornji Rujani

Gornji Srbljani

Gornji Srebrenik

Gornji Stanojevići

Gornji Svilaj

Gornji Tiškovac

Gornji Ulišnjak

Gornji Višnjani

Gornji Vojići

Gornji Vranjevići

Gornji Vukodol

Gornji Žabljak

Gornji Zelenikovac

Gornji Zorići

Gornji Zovik

Gorogaše

Goruša

Gostovići

Gostovići

Gostuša

Govedovići

Govedovići

Govorci

Grab

Grab

Grabanta

Grabantići

Grabež

Grablje

Grabljiva njiva

Grabovac

Grabova Draga

Grabovci

Grabovčići

Grabovica

Grabovica

Grabovica

Grabovica Gornja

Grabovice

Grabovik

Grabovnik

Grabovo Vrelo

Gračac

Gračanica

Gračanica

Gračanica

Grad

Gradac

Gradac

Gradac

Gradac

Gradac

Gradeljina

Gradina

Gradina

Gradina

Gradina

Gradina

Gradina

Gradina

Gradišće

Gradnići

Gradska

Grahovci

Grahovčići

Grahovik

Grahovište

Grahovo

Grajani

Granice

Granići

Grbavica

Grborezi

Grdača

Grdanovci

Grđevac

Grdijevići

Grdovo

Grebci

Greda

Greda

Greda

Gredina

Gredine

Grevići

Grgići

Grgići

Grgurići

Grič

Grivice

Grivići

Grivna

Grkovci

Grljevići

Grm

Grmuša

Grnica

Groce

Gromiljak

Grovnica

Grubišići

Grude

Grušća

Gubavica

Gubin

Guča Gora

Gudavac

Gumanci

Gunjače

Gunjani

Gunjevići

Gurdići

Guslovi

Gusti Grab

Guvna

Guvna

Gvozdarevo

Hadrovci

Hadrovci

Hadžibegovina

Hadžići

Hadžići

Hadžići

Hadžići

Hadžin Potok

Hadžiomanovina

Hairlahovića Brdo

Hajdari

Hajderovići

Halapić

Halinovići

Haljinići

Halkići

Hamandžići

Hambar

Hambar

Hamzići

Han Bila

Han-Karaula

Han Ploča

Han Šići

Hapstići

Harambašići

Hardomilje

Has

Hasanovići

Hasići

Hasići

Hausovići

Hece

Heljdovi

Hemići

Hercezi

Hercezi

Here

Herići

Hlapčevići

Hodbina

Hodovo

Hodžići

Hodžići

Hodžići

Holići

Homar

Homatlije

Homolj

Homolje

Hondići

Hotanj

Hotanj

Hotonj

Hotovlje

Hozanovići

Hrašljani

Hrasnica

Hrasno

Hrasno

Hrasno Donje

Hrasno Gornje

Hrastovac

Hrastovača

Hrastovi

Hrenovica

Hrgar

Hrge

Hrgovi Donji

Hrgovi Gornji

Hripavci

Hrvati

Hrvatinovići

Hržište

Hubjeri

Hudeč

Hudutsko

Hum

Humac

Humac

Humac

Humac

Humca

Humi

Humići

Humilišani

Humovača

Huremi

Husimovci

Huskići

Huskovići

Hutovo

Ibrići

Idbar

Ilidža

Ilino Polje

Ilovača

Ilovice

Ipota

Isakovići

Ivančevo

Ivanci

Ivančići

Ivanica

Ivanjska

Ivankovici

Ivica

Ivica

Ivnica

Izačić

Izbično

Izbod

Izgari

Jablan

Jablanica

Jablanica

Jabuka

Jabuka

Jagnjid

Jagodići

Jahorina

Jajići

Jakir

Jaklići

Jamarevići

Jamići

Jamuština

Janjac

Janjići

Janjići

Janjićki Vrh

Janjila

Jankovac

Japalaci

Japica Brdo

Jarak

Jardol

Jare

Jarice

Jaruške Donje

Jaruške Gornje

Jašari

Jasen

Jasenica

Jasenica

Jasenica

Jasenica

Jasenica

Jasenik

Jasenje

Jasenovac

Jasika

Jasika

Jasikovac

Jastrebac

Javor

Javor

Javorik

Javornik

Jažeprosina

Jazvenik

Jazvine

Jeginov Lug

Jehovac

Jehovina

Jelače

Jelačići

Jelačići

Jelačići

Jelah

Jelah Polje

Jelašinovci

Jelašje

Jelaške

Jeleč

Jelići

Jeličića Mahala

Jelinak

Jelovac

Jelovče Selo

Jelovo Brdo

Jemanlići

Jerevice

Jevadžije

Jezera

Jezerci

Jezero

Jezero

Jezero

Jezerski

Ježinac

Johovac

Johovica

Jokovići

Jošanica

Jošanica

Jošje

Jurčići

Jurčići

Jurići

Jurjevica

Jurjevići

Jurković

Jušići

Kaćuni

Kadarići

Kadarići

Kadica Dubrava

Kadirovina

Kakrinje

Kalac

Kaladurđevići

Kalajevo

Kalati

Kaldrma

Kale

Kalesija Selo

Kalići

Kalošević

Kalošević

Kalotići

Kamen

Kamen

Kamenica

Kamenica

Kamenica

Kamenica

Kamenica

Kamenica

Kamenice

Kamenice

Kamenice

Kamenice

Kamenjače

Kamensko

Kamičak

Kandija

Kanjina

Kaonik

Kapel Mahala

Kapetanovina

Kapica

Kapici

Kapići

Kapjela

Kapljuh

Kapulari

Karačić

Karadaglije

Karadže

Karaosmanovići

Karaula

Karaula

Karaula

Karaula

Karaulsko Polje

Karići

Karići

Karicuše

Karovići

Karovići

Kasapovići

Kasapovići

Kasatići

Kašće

Kašići

Kasumi

Katići

Katunište

Kazagići

Kazaginac

Kazići

Kazina Bara

Kerep

Kesići

Kevčići

Keže

Kičer

Kijev Do

Kijevo

Kikači

Kikači

Kiseljak

Kiseljak

Kiseljak

Kiševo

Klanac

Klek

Klenovac

Klepci

Klepci novo naselje

Kličići

Klimenta

Klinčići

Klisa

Klisura

Kljaci

Klještine

Kljevci

Klobuk

Klobuk

Klokot

Klokotnica

Klopački Vrh

Klupe

Knešpolje

Kobilići

Kobiljača

Kočanovica

Kočerin

Kočine

Kočine

Kodžaga Polje

Kojsina

Kokići

Kokorica

Kokorina

Kokošari

Kokošići

Kolaci

Kolakovići

Kolakovići

Kolići

Kolijevke

Kolimer

Kolo

Kolojanj

Kolovarice

Kolovrat

Koložići

Kolunić

Komanje Brdo

Komanje Brdo

Komar

Komari

Komari

Komin

Komorani

Komrani

Komšići

Kondžilo

Kondžilo

Kongora

Kongora

Konjevići

Konjoder

Kopači

Kopanice

Kopčić

Kopice

Kopijari

Kopila

Kopjenica

Koprivci

Koprivna

Koprivnica

Korča

Kordići

Korenići

Korita

Korita

Koritnik

Koritnik

Korjenovo

Koš

Kosa

Košare

Košćan

Košćani

Kosci

Kosica

Kosne Luke

Kosor

Kosova

Kosovac

Kostajnica

Kostela

Kostrč

Kostrikovac

Kotačala

Kotezi

Kotlanice

Koto

Kovačevac

Kovačevci

Kovačevići

Kovačevići

Kovačevići

Kovačevići

Kovačevići

Kovačevo Polje

Kovačevo selo

Kovači

Kovači

Kovači

Kovačić

Kovačica

Kovačići

Kovačići

Kovačići

Kovačići

Kovačići

Kovanići

Kozarci

Kozarica

Kozica

Kozica

Kozica

Kozice

Kozice

Kozin

Kozinova mahala

Kozjak

Kožlje

Kozo

Krajišići

Krajkovići

Krakača

Kralje

Kraljeva Sutjeska

Kraljevice

Kraljevići

Kralupi

Kramari

Kraševo

Krasulje

Kratine

Krc

Krč

Krča

Krčevine

Krčevine

Krčevine

Krčevine

Krčevine

Krčevine

Krehin Gradac

Kremenac

Kremeš

Kreševski Kamenik

Krezluk

Kričani

Kričići-Jejići

Kristina

Krivače

Kriva Draga

Krivaja

Krivaja

Krivajevići

Krivajevići

Krivići

Krivodol

Krivoglavci

Križani

Križ (Ćoralići)

Križevići

Križići

Krkojevci

Krnja Jela

Krnjeuša

Krnjevina

Krnjića Potok

Krnjin

Krpeljići

Krševac

Kršići

Krsmanići

Krsno Polje

Krstac

Krtići

Krtine

Krtolije

Krtova

Kručevići

Kruhari

Krupa

Krupac

Krušćica

Kruščica

Kruščica

Kruševica

Kruševo

Kruševo

Kruševo

Kružanj

Krvavičići

Kućani

Kućice

Kućice

Kučići

Kućine

Kućine

Kučine

Kučine

Kućišta

Kudići

Kuge

Kujavče

Kujušići

Kuk

Kula

Kula

Kula

Kula

Kula

Kula

Kula

Kula Banjer

Kulen Vakuf

Kuliješ

Kulinari

Kuline

Kuline

Kuljan

Kumarica

Kundakovići

Kundići

Kunduci

Kunosići

Kupinjak

Kupres

Kuprešani

Kupusnica

Kurtići

Kutac

Kutanja

Kute

Kute

Kute

Kutilivač

Kutina Кутина

Kutješi

Kutlići

Lađanica

Lađevići

Lakševina

Laleta

Lanište

Lapsunj

Lastve

Lašva

Lauci

Laze

Lazine

Ledenice

Ledići (Fazlagići)

Ledinac

Leke

Lendava

Lenđerovina

Lendići

Lendići

Lepenica

Lepenica

Lepnica

Letevci

Letka

Leventići

Lička Kaldrma

Liđani

Ligatići

Lihovci

Lijesanj

Liješeva

Lijeska

Lijeske

Liješnica

Lijevča

Like

Lipa

Lipa

Lipa

Lipa

Lipje

Lipnica

Lipnica

Lipnica Donja

Lipnica Gornja

Lipnica Srednja

Lipnik

Lipno

Lipovice

Lipovice

Lisac

Lišani

Lišci

Lise

Lisice

Lisičići

Lisina

Liskovac

Liskovača

Lisovići

Lisovo

Lištani

Livač

Lizoperci

Ljenobud

Ljepovići

Ljepunice

Lješevo

Ljeskovica

Ljeskovica

Ljesovina

Ljetinić

Ljetovik

Ljubače

Ljubatovići

Ljubetovo

Ljubić

Ljubijankići

Ljubina

Ljubine

Ljubna

Ljubnić

Ljubnići

Ljubotići

Ljubovčići

Ljubunci

Ljubunčić

Ljuca

Ljusina

Ljuta

Ljuta

Ljuti Dolac

Logobare

Lohovo

Lokva

Lokvari

Lokve

Lokve

Lokve

Lokve

Lokvine

Lončari

Lončari

Lončari

Lopar

Lopatice

Lopatinac

Lopoč

Lošče

Lovrići

Lozna

Loznik

Loznik

Lubarda

Lučice

Lučići

Lučina

Lug

Lug

Lug

Lug

Lug

Lugovi

Lugovi

Lugovi

Luka

Luka

Luka

Luka

Luka kod Stublina

Lukavac

Lukavac Gornji

Lukavica

Lukavica

Lukavica Donja

Lukavica Gornja

Lukavica Rijeka

Lukavice

Luke

Luke

Luke

Luke

Lukende

Luko

Lukomir

Lukovo Brdo

Lukšije

Lupac

Lupnica Gornja

Lupoglav

Lupoglavo

Lusca

Lušci Palanka

Lusnić

Lušnica

Lužani

Lužani

Lužine

Lužnica

Mackovac

Mačkovac

Mačkov Klanac

Magarovci

Maglice

Magulica

Mahala

Mahala

Mahala Čumurina

Mahala Gomionica

Mahala Pirići

Mahala Višnjica

Mahmić Selo

Mahmutovića Rijeka

Mahmutovići

Mahmutovići

Mahoje

Majdan

Majdan

Majdan

Majetići

Majići

Majkić Japra Donja

Majkić Japra Gornja

Makitani

Makljenovac

Maksumići

Mala Brusnica

Mala Bukovica

Mala Kladuša

Mala Kula

Mala Peća

Mala Šipovača

Maleševci

Malešići

Malešići

Malešići

Male Sotnice

Mali Badić

Mali Baljevac

Mali Banjdol

Mali Cvjetnić

Mali Guber

Mali Kablići

Mali Mošunj

Malinovac

Mali Obljaj

Mali Radić

Mali Skočaj

Mali Trnovci

Malkočevci

Malo Čajno

Malo Očijevo

Malo Polje

Malo Založje

Mamići

Mandići

Mandino Selo

Marčete

Margetići

Marića Mahala

Marići

Marijina Voda

Marina Glava

Marinhan

Marinići

Marinkovci

Marinkovići

Marjanovac

Marjanovića Do

Markovići

Martin Brod

Martinovići

Martinovići

Masle

Maslići

Masline

Maslinovići

Matići

Matijevići

Matina

Matkovići

Matuzići

Maurovići

Mazlina

Medakovo

MEDARI

Međaš

Međeđa

Međeđe Brdo

Medeno Polje

Međine

Medini

Medjugorje

Medojevići

Medovci

Medovići

Medovići

Meduljići

Medvjedice

Megdan

Megdan

Mehurići

Meka Dubrava

Mekiš

Melina

Memići

Memiči

Memiškovići

Meopotočje

Merdani

Merdžanići

Mesihovina

Meškovići

Metilji

Mićići

Mičijevići

Midžići

Mihaljevići

Mihatovići

Mijačica

Mijakovici

Mijakovići

Mijakovo Polje

Mijanovići

Mijatovići

Miladići

Milankovići

Milanovići

Milanovići

Milaševci

Milavice

Mile

Milešići

Miletići

Miletina

Milići

Milići

Milići

Milin Birt

Milino Selo

Miljačići

Miljanovci

Miljanovci

Miljevci

Miljevići

Miljkovići

Miljkovići

Mioči

Mionica

Miostrah

Mir

Miričina

Mirke

Miroševići

Miševići

Miši

Miši

Mišite

Miškića Brdo

Misurići

Mitrovići

Mižnovići

Mladeškovići

Mladoš

Mladoševica

Mladovo

Mluša

Močioci

Modra

Modrac

Modrinje

Modro Polje

Mokrine

Mokro

Mokro

Mokronoge

Mokronoge

Monjići

Morančani

Mošćanica

Moševac

Moševići

Moševići

Mošići

Mosor

Mostarska Vrata

Mračaj

Mračaj

Mrakovi

Mrakovo

Mrakovo

Mramor

Mramor

Mramor Novi

Mramor stari

Mratinići

Mravići

Mravinjac

Mravljača

Mrazovac

Mrcelji

Mrđe

Mrgan

Mrkodol

Mrkosovice

Mrkotić

Mrkovi

Mrkovići

Mrndići

Mrtvanje

Mucići

Mudrike

Muhašinovići

Mujakići

Mujakovići

Mujkići

Mulići

Murati

Musici

Mustajbašići

Mutnica

Mutnik

Nadbare

Nadioci

Nadpolje

Nahorevo

Nahvioci

Nakići

Naprelje

Naseoci

Navrhsela

Nažbilj

Nazdrajić Mahala

Nebočaj

Nemila

Nenadići

Nenovići

Nepeke

Neprivaj

Nerezi

Nevada

Nević Polje

Nevizdraci

Nezirovići

Nezuk

Nišići

Nižići

Njivice

Njivietine

Njuhe

Noćajevići

Nova Bila

Novalići

Nova Mala

Nova Opara

Novi Grad

Novi Miljanovci

Novi Miljanovci

Novi Put

Novi Šeher

Novo Selo

Novo Selo

Novo Selo

Novo Selo

Nuglašica

Nuhići

Nuići

Nurkovina

Obodnica Donja

Obodnica Gornja

Obojak

Oborci

Obradovići

Obrćevac

Obre

Obrenovac

Obrenovci

Obri

Očehnići

Očevlje

Očevlje Gornje

Očigrije

Odorovići

Odrače

Odžaci

Odžak

Odžak

Odžak

Odžak

Odžak

Odžak

Odžak

Odžak

Oglavak

Oklaji

Okolišće

Okolište

Okreč

Okruglica

Olovci

Olovo

Olovske Luke

Omanjska

Omazići

Omerbašići

Omerovići

Ometala

Omolje

Opara

Oplećani

Opličići

Opuće

Opuće

Orah

Orah

Orahov Do

Orahovica

Orahovica

Orahovica

Orahovica

Orahovica

Orahovica

Orahovica Donja

Orahovica Gornja

Orahovljani

Orahovlje

Orahovo

Orahovo

Orašac

Orašac

Orašac

Orašac

Orašac

Oraško Brdo

Oraslje

Oraš Planje

Orčeva Luka

Orguz

Orlice

Orlište

Orljani

Ormanica

Ormanov Potok

Ortiješ

Oruče

Osanica

Ošanjići

Oselište

Osenik

Osječani

Osječenica

Oskorušnica

Oskova

Osmanagići

Osmančuša

Osmanlije

Osoje

Osoje

Osoje

Osoje

Osojnica

Osova

Osredak

Osredak

Osredak

Osredak

Ostojići

Oštra Luka (FBiH)

Oštrelj

Ostrlja

Oštroč

Ostrovica

Ostrožac

Ostrožac

Ostrozac na Uni

Ostrožnica

Ostruška Citonja

Ostrvo

Ošve

Oteležani

Otigošće

Otinovci

Otiš

Otok

Otok

Otolež

Ovčarevo

Ovčari

Ozimine

Ozrakovići

Ozren

Pačerani

Pajići

Pajić Polje

Pajtov Han

Paklarevo

Palanka

Palavre

Palinovići

Paljike

Paljike

Paljike

Paloč

Palučci

Panđurišta

Paoča

Papari

Papratno

Paraun

Parcani

Paretak

Pargani

Parila

Pariževići

Parnica

Paroš

Parsovići

Pasci Gornji

Pasić

Pašin Brod

Patkovići

Pauč

Pavice

Pavlovići

Pavlovići

Pazarić

Pečenci

Peći

Peći

Pećigrad

Pecikovici

Pećina

Pečuj

Pedići

Pehari

Pejići

Pelemiši

Pendičići

Pepelari

Pepići

Peratovci

Perca

Perići

Perin Han

Perjani

Perna

Pernice

Perovići

Pervizi

Peševići

Petačići

Petkovići

Petrovice Donje

Petrovice Gornje

Petrovići

Petrovići

Pidriš

Pijano Brdo

Pijesci

Pileta

Piljužici

Piljužići

Pirage

Pire

Pirići

Pirići

Pirin

Pirota

Piskavica

Pištaline

Pištanica

Pivnice

Pjanići

Pješavac-Greda

Pješivac-Kula

Plahovići

Plahovići

Plamenice

Plane

Planinica

Planinica

Plavčići

Plavuzi

Ploča

Ploča

Pločari

Pločari Polje

Plužine

Pobrđani

Pobrđe Milodraž

Pobrđe Orahovo

Pobriježje

Poca

Počitelj

Pocrte

Počulica

Poda

Podastinje

Podastinjsko Brdo

Podbačnik

Podbare

Podbila

Podbjelavići

Podbor

Podborje

Podbrde

Podbrežje

Podcitonja

Podgaj

Podglavica

Podgora

Podgora

Podgora

Podgorani

Podgorje

Podgorje

Podgrade

Podgrađe

Podgradina

Podgradina

Podgreda

Podgredina

Podhomara

Podhum

Podhum

Podjele

Podjezero

Podkozara Donja

Podkraj

Podkula

Podlipci

Podlipnik

Podlug

Podlugovi

Podmilačje

Podorašac

Podorašje

Podosoje

Podosoje

Podovi

Podovi

Podovi

Podporim

Podripci

Podruzi

Podsrnetica

Podstijene

Podvelež

Podvidača

Podvinjci

Podvinje

Podvolujak

Podvranić

Podžablje

Podzelinkovac

Podzvizd

Pogana Vlaka

Pogar

Pogorioci

Pojske

Poklečani

Poklečići

Pokoj

Pokojište

Pokrajčići

Police

Poljak

Poljana

Poljana

Poljana

Poljane

Poljane

Poljani

Poljani

Poljanice

Polje

Polje

Polje

Polje

Polje

Polje

Polje

Polje Bijela

Polje Ostružnica

Polje Šćitovo

Polje Slavka Gavrančića

Polje Višnjica

Poljice

Poljice

Poljice

Poljice

Poljine

Polog

Pomenići

Pomenovići

Ponihovo

Ponijeri

Ponijerka

Ponijevo

Ponikve

Ponirak

Ponjavići

Ponjevići

Ponjušina

Ponor

Ponor

Ponor

Pope

Popovići

Poprati

Popržena Gora

Poraće

Poratak

Poratak

Poriče

Porječani

Posavska Mahala

Poselje

Potkalinje

Potkleče

Potkosa

Potkraj

Potkraj

Potkraj

Potkraj

Potkraj

Potkraj

Potočani

Potočani

Potočani

Potočani

Potočani

Potoci

Potok

Potpolje

Potrkuša

Poturovići

Povaj Do

Požarnica

Požarno

Požetva

Prača

Praovice

Prapratnica

Praščijak

Praštali

Prćavci

Prebilovci

Predražići

Pregrađe

Prekaja

Prenj

Preočica

Preodac

Prevelje

Previla

Previle

Previš

Prgoševo

Prhinje

Prhovo

Prhovo

Pribava

Pribilovići

Pribinovići

Pribitkovići

Pribraća

Pričani

Prići

Pridvorci

Prigrađani

Prijaci

Prijanovići

Prijeko Brdo

Prijevor

Priluk

Priluk

Priluka

Priluka

Primorac

Prisap

Prisika

Prisika

Prisjeka Donja

Prisjeka Gornja

Prisoje

Prisoje

Prisoje

Prisoje

Pritoka

Privalj

Privorac

Prkosi

Prline

Prnjavor

Prnjavor

Proboj

Prokosovići

Prolog

Prolog

Prošići

Prosje

Prosjek

Proslap

Provo

Prud

Prudi

Prusac

Pržići

Pržići Kolonija

Pržine

Pučenik

Pudin Han

Puhare

Puhovac

Pulac

Puračić

Pušino Polje

Pusišta

Puteševica

Putešić

Putićevo

Putiš

Putovići

Putovičko Polje

Rabina

Rabrani

Račić

Račići

Radačići

Radalj Mahala

Radanovići

Radaslije

Radava

Radeljevići

Radešine

Radetići

Radež

Radića Brdo

Radića Mahala

Radića potok

Radići

Radići

Radinovići

Radinovići

Radišići

Radojčići

Radojčići

Radojevići

Radonjići

Radonjići

Radoševići

Radoši

Radovlje

Radunice

Raduša

Ragale

Rainci Donji

Rainci Gornji

Rajac

Rajak

Rajčići

Rajetići

Rajnovac

Rajnovci

Rajnovo Brdo

Rajska

Rakitnica

Rakova Noga

Rakova Noga

Rakovica

Rakovice

Ramadanovci

Ramići

Ramići

Rankovići

Raotići

Rapače

Rapatnica

Rasavci

Rašćani

Rašeljke

Rašići

Rašinovac

Raška Gora

Raško Polje

Raško Polje

Raskršće

Rašljeva

Rasno

Rasovac

Raspotočje

Raspotočje

Raštani

Rastičevo

Rastoka

Rastošnica

Rastovača

Rastovci

Rašuše

Rasvar

Rat

Ratanj

Ratanjska

Ratkovci

Ratkovići

Ratkovići

Ratkovići

Rauševac

Ravan

Ravna

Ravna

Ravne

Ravne

Ravne Donje

Ravne Gornje

Ravni

Ravnica

Ravnice

Ravno

Razići

Razlomišće

Rečica

Rečica

Redžići

Renići

Repnik

Repovci

Repovica

Reput

Resanovci

Resnik

Revenik

Ribari

Ribarići

Ribići

Ribnica

Ribnica

Ričica

Ričica

Ričice

Ridžali

Rijeka

Rijeka

Rika

Ripač

Ripci

Ripna

Risovac

Risovac

Rivine

Rizvanovići

Rizvići

Rodići

Rodijelj

Rodoč

Rojin Potok

Rore

Roše

Rošići

Rošnjače

Rostovo

Rosulje

Rosulje

Rosulje

Rotilj

Rotimlja

Rovna

Rožanj

Ruda

Ruda Mahala

Rudenice

Rudina

Rudišta

Rudnik

Rudnik Čevljanovići

Rujan

Rujići

Rujnica

Rujnica

Rumboci

Runjići

Rupni Do

Ruska Pilana

Ružići

Sabanci

Šabanci

Šabančići

Šabići

Šabići

Sablić

Sabljari

Sadovače

Šahinovići

Šahmani

Šahmeri

Šainovići

Šakići

Salakovac

Salihbašići

Samardžići

Samogorine

Sandžak

Sanica

Šanica

Sanica Donja

Sanica Gornja

Šantići

Sarači

Sarajlići

Sarajlije

Saranovići

Sarci

Šarići

Sasina

Šatare

Šavnik

Sažići

Šćenica Bobani

Šćenovi Do

Šćipe

Šćit

Sebešić

Sebinje

Sebuja

Sečevo

Seferagići

Seferi

Seferovići

Seferovići

Šeherdžik

Šehovci

Sejdanovići

Sejmenpolje

Šekovac

Selakovići

Selići

Seline

Selište

Selište

Selište

Selište

Selište

Selište

Seljani

Seljublje

Semanići

Semetiš

Semići

Semin

Semizovac

Semizova Ponikva

Šenkovići

Seoča

Seoce

Seoce

Seoci

Seoci

Seoci

Seona

Seona

Seona

Seonica

Seonica

Šepići

Šerići

Šerići

Šerići

Šerovina

Servani

Šešići

Šestanovac

Šestići

Ševar

Ševaš-Njive

Šibenica

Šiblići

Šibošnica

Sibovac

Šići

Šići

Šićki brod

Šije

Šije

Šikulje

Šikulje

Silajdževina

Šiljakovići

Šiljevište

Šiljkovača

Simići

Šimići

Simin Han

Simunovići

Sinanovići

Sinokos

Sipovac

Šipovac

Šipovik

Šipovljani

Širića Brig

Sirići

Sirovica

Šišava

Šišići

Šiške

Sitari

Sitišće

Sitnik

Sivrino Selo

Sivša

Sižje

Sjekose

Sjenokos

Sjenokos

Sjeverovići

Škahovica

Skakavac

Skakavica

Skaljevina

Skegri

Škilje

Skipovac Gornji

Skočim

Skoke

Skokovi

Skomorje

Skopaljska Gračanica

Skoparnovići

Skopljaci

Skradno

Škrljevita

Skrobućani

Skroze

Skrte

Skucani

Skucani Vakuf

Škulji

Sladna

Slagoščići

Slapnica

Slapnica

Slatina

Slatina

Slatina

Slatina

Slavičići

Slavin

Slavkovići

Slavljevići

Slavogostići

Šlimac

Slimena

Slipčevići

Slipčići

Slivanj

Slivnica Bobani

Slivnica Površ

Slivnice

Slivnje

Slivno

Služanj

Smailbegovići

Smajići

Smajkići

Smajlovići

Smarlovina

Smionica

Smoljana

Smoluća Donja

Smoluća Gornja

Smrčevice

Šmrekovac

Smrekovica

Smričani

Smršnica

Smucka

Sniježnica

Soko

Sokolac

Sokolina

Solakova Kula

Solakovići

Solakovići

Solakovići

Solun

Sopot

Sopot

Sopotnica

Sopotnica

SOS Dječije selo

Šošnje

Sovići

Sovići

Sovići

Sovrle

Spahići

Sparožići

Spilice

Spiljani

Špionica

Špionica Donja

Špionica Gornja

Špionica Srednja

Sprača

Spreča

Spreča

Srđani

Srđevići

Središte

Srednja Omanjska

Srednje

Sretnice

Srhinje

Srijetež

Srnice Donje

Srnice Gornje

Srnjak

Stabandža

Staje

Staje

Stanić Rijeka

Stara Bila

Stare Kuće

Starić

Stari Majdan

Starina

Stari Teočak

Stari Vitez

Staro Selo

Staro Selo

Starposle

Stekerovci

Stijena

Stipanjići

Stipići

Stjepan Polje

Stojčići

Stojčići

Stojići

Stojkovići

Stojkovići

Stojkovići

Stojkovići

Stolac

Stomorine

Stožišta

Straište

Strane

Stranjani

Straža

Stražbenica

Štrbina

Strgonice

Strica

Striježevo

Striževo

Strmac

Struge

Strupina

Strupnić

Stubica

Stubica

Stubline

Stubljaci

Studenci

Studenčica

Stupari

Stupari

Stuparići

Stupari Selo

Stupe

Stupni Do

Stupsko Brdo

Sturba

Šturlić

Šturlićka Platnica

Subotinje

Šućurići

Sudići

Šudine

Šugine Bare

Suha

Suha

Suhača

Suhača

Suhi Do

Suhi Dol

Suhodol

Šuica

Suljići

Sultanovići

Sultići

Šumatac

Šumnjaci

Šunji

Šurmanci

Šušanj

Sušci

Šuše

Šuškovo Naselje

Šušljići

Sutina

Sutješčica

Šutkovići

Suvaja

Sviće

Svijenča

Svilići

Svinjarevo

Svinjarevo

Svinjašnica

Svitava

Svojat

Svojtina

Svrake

Svrake

Tabaci

Tabakovići

Tahirovići

Taračin Do

Tarevo

Taška

Tasovčići

Tatarbudžak

Tazići

Teočak

Tepčići

Tepe

Tešanjka

Teševo

Teskera

Tetima

Tičići

Tihaljina

Tihovići

Tinja Donja

Tinja Gornja

Tinje

Tišina

Tisovac

Tisovci

Tješilo

Todorovići

Todorovo

Todorovska Slapnica

Tojšići

Toke

Tolici

Tolići

Tolisa

Toljenak

Tolovići

Tolovina

Tomina

Topčić Polje

Topić

Toplica

Topovina

Topuzovo Polje

Torine

Torlakovac

Toromani

Tošćanica

Tovarište

Tovarnica

Trake

Tramošnjik

Trebečaj

Trebižat

Treboje

Trenica

Trepče

Treseljevina

Trešnjeva Glava

Trešnjevica

Treštenica Donja

Treštenica Gornja

Trge

Tribić

Tribija

Tribistovo

Trijebanj

Trišćani

Trisica Han

Trn

Trn

Trnčići

Trnčići

Trnčina

Trninić Brijeg

Trnjak

Trnova

Trnovac

Trnova Dolina

Trnovi

Trnovica

Tršće

Trtorići

Trubar

Trusina

Tržac

Tržačka Platnica

Tržačka Raštela

Trzanj

Tubolja

Tucakovići

Tucakovići

Tugovići

Tuhinje

Tuhobići

Tuholj

Tujlići

Tujnica

Tulica

Tulovići

Tumare

Tupković Donji

Tupković Gornji

Turajlevina

Turalići

Turalići

Turalići

Turbe

Turbići

Turčinovići

Turići

Turići

Turija

Turija

Turija

Turističko naselje Risovac

Turkovići

Turkovići

Turkovići

Turska Voda

Tursunovo Brdo

Tušila

Tušnica

Tušnjići

Tutnjevac

Udno Polje

Udora

Udurlije

Ugarci

Ugljara

Uglješići

Ugorsko

Ugošće

Uhotići

Ularice

Ulog

Umoljani

Uništa

Unkić

Upovac

Urbanovo

Urduk

Urga

Urija

Urije

Uroža

Ušivak

Uskoplje

Ustirama

Utvica

Uvorići

Uzarići

Uzdol

Uzričje

Vagan

Vaganj

Vaganjac

Vala

Valice

Varalići

Varčići

Varda

Varda

Varda

Vardište

Vareš Majdan

Varosi

Varošište

Varoška Rijeka

Varošluk

Varvara

Vašarište

Vašarovići

Vasiljevci

Vasilji

Vedašić

Vedro Polje

Vedro Polje

Vejinac

Vejzovica Han

Vejzovići

Vekići

Vela

Velagići

Velečevo

Veli Banjdol

Velika Bukovica

Velika Jasenica

Velika Kula

Velika Njiva

Velika Šipovača

Velika Vinica

Velike Sotnice

Veliki Badić

Veliki Bunar

Veliki Cvjetnić

Veliki Dubovik

Veliki Guber

Veliki Kablići

Veliki Mošunj

Veliki Obljaj

Veliki Radić

Veliki Skočaj

Veliki Stjenjani

Veliki Trnovci

Veliko Čajno

Veliko Očijevo

Veliko Založje

Velino Selo

Veljaci

Velja Međa

Velja Seka

Veluša

Veruša

Vesela

Vića

Vicani

Vida

Vidimlije

Vidoševići

Vidoši

Vidosovići

Vidotina

Vidovice

Vidovići

Vidovići

Vidovići

Vidovo Selo

Viduša

Vihovići

Vijaka Donja

Vijaka Gornja

Vijenac

Vijesolići

Vikali

Vikići

Vilenica

Vilenjača

Vilenjak

Vileši

Vilić

Vilić polje

Vilišta

Vinac

Vinca

Vinine

Vinine

Vinine

Vinište

Vinište

Vinjani

Vionica

Vir

Višća Donja

Višća Gornja

Višići

Višnjevo

Višnjica

Višnjica

Višnjići

Visojevica

Visoka

Visokovci

Visori

Vitalj

Vitaljina

Vitina

Vitinica

Vitlaci

Vitovlje

Vitovlje Malo

Vituša

Vjetrenice

Vjetreno

Vlađevići

Vladići

Vladnica

Vladojevići

Vlahinje

Vlahovići

Vlaka

Vlake

Vlakovo

Vlasinje

Vlaškovo

Vođenica

Vodice

Vodovod

Vodovoji

Vojevac

Vojkovići

Vojnići

Vojno

Vojskova

Vojskova

Volari

Voljevac

Voljevac

Voljice

Voloder

Volujak

Vozuća

Vraca

Vracici

Vranci

Vrančići

Vranduk

Vranići

Vranići

Vranići

Vraniska

Vranješina

Vranjevo Selo

Vranjska

Vranovići

Vranovići

Vranovići

Vranovina

Vranpotok

Vrapče

Vražale

Vražalice

Vražiči

Vrbanja

Vrbanja

Vrbas

Vrbica

Vrbica

Vrbljani

Vrbovac

Vrbovik

Vrbovnik

Vrci

Vrdi

Vrdolje

Vrela

Vrelo

Vrelo

Vremci

Vrhovine

Vrhpolje

Vrhpolje

Vrilo

Vrkašić

Vrljaj

Vrnograč

Vrnogračka Slapnica

Vrnojevići

Vrpeć

Vrpolje

Vršani

Vrse

Vrseljak

Vrsta

Vrtlište

Vrtoče

Vrtoče

Vrutci

Vržerala

Vučinići

Vučipolje

Vučipolje

Vučko

Vučkovci

Vukanovići

Vukasovići

Vukeljići

Vukićevci

Vukičevci

Vukmanovići

Vukotići

Vukotići

Vukotine

Vukovići

Vukovići

Vukovići

Vukovije Donje

Vukovije Gornje

Vukovine

Vukovo

Žabar

Zabilje

Žabljak

Zabojska

Zabor

Zabrđani

Zabrđe

Zabrđe

Zabrišće

Zabus

Začula

ZAGAJ

Zagor

Zagora

Zagorac

Zagoričani

Zagorice

Zagorice

Zagorje

Zagorje

Zagornica

Zagrad

Zagrađe

Zagrađe

Zagrađe

Zagradinje

Zahići

Zahirovići

Zahum

Zahum

Zajaruga

Zajići

Zakutnica

Zalin

Zaljiće

Zaljut

Založje

Zalužje

Zanesovići

Žaovine

Zapeče

Zaplanik

Zarače

Zaradostovo

Zaruđe

Zasavica

Zaselje

Zaselje

Zaseok

Zaseok

Zaslivlje

Zastinje

Zastražnica

Zaton

Zaušje

Zavala

Zavalje

Zavelim

Zavolje

Zavoznik

Završje

Zbilje

Zborište

Zdaljevac

Ždralovići

Ždrimci

Zebe

Zebina Šuma

Želeće

Zelengora

Zeleni Do

Zelenika

Zelenika

Zelenike

Zelenilo

Zelići

Zelinja Donja

Zelinja Srednja

Željezno Polje

Željova

Željuša

Zelomići

Zenepići

Zenik

Zenkovići

Žeravice

Žeželovo

Zgon

Zidine

Zidine

Žigovi

Žirović

Žitomislići

Živalji

Živčići

Živinice Donje

Živinice Gornje

Živkovići

Žižci

Zlate

Zlavast

Zlokuće

Zlokuće

Zlopoljac

Zlosela

Zloselo

Zlotege

Zmajevac

Zolje

Zoranovići

Zorice

Zorići

Zovac

Zovke

Zubeta

Zubići

Zubovići

Zubovići

Žuglići

Zukići

Zukići

Zukići

Žukovice

Žulja

Zulumi

Žunova

Žunovnica

Župča

Zupčići

Župnica

Žvatići

Zvijezda

Zvirići

Zvirnjača

Zvirovići

Zvizd

Republika Srpska

Towns

Villages

Adžići

Agića Brdo

Agići

Aginci

Agino Selo

Ahmetovci

Ajdinovići

Akmačići

Aleksandrovac

Aleksići

Ališići

Amajlije

Anđelije

Androvići

Antonići

Arandjelovo

Arslanagića Most

Ašćerići

Atmačići

Avtovac

Babalji-Ždrijelo

Babanovci

Babešnica

Babići

Babići

Babići

Babinac

Babin Do

Babin Potok

Bačići

Bačvani

Bahori

Bajinci

Bajrići

Bakić

Bakići

Bakinci

Balatun

Baljci

Baljkovica Donja

Baljvine

Balte

Bančići

Bandin Odžak

Banja Vrućica

Banjevići

Banjica

Ban Polje

Baonine

Bardača

Bardaci

Bare

Bare

Barići

Barimo

Bašabulići

Basići

Bašići

Bašići

Basilije

Bastaji

Bastasi

Bastasi

Baština

Batar

Batkovci

Batković

Batkovica

Batkovići

Batkuša

Batkušići

Batotići

Begluci

Beleni

Berek

Berkovici

Berušica

Bešići

Bešnjevo

Betanj

Bežđeđe

Bezujno

Bihovo

Bijakovac

Bijela

Bijela Rudina

Bijeljani

Bijelo Brdo

Bijelo Bučje

Bijelo Polje

Bijograd

Bilice

Biljača

Bioci

Biograd

Biokovi

Birotići

Bišćani

Bišina

Bistrica

Bistrica

Bistrica

Bistrica

Bistrivode

Bjelajce

Bjelajci

Bjelogorci

Bjelogorci

Bjelosavljevići

Bjeloševac

Bjelošev Do

Bjelovac

Bjelugovina

Bjelušići

Blace

Blagaj Japra

Blagaj Rijeka

Blatnica

Blaž

Blaževac

Blizanci

Bljuštevac

Bobari

Bobetino Brdo

Bočac

Bodenik

Bodiroge

Bogatići

Bogdanići

Bogdanovići

Bogdašići

Bogilice

Bogojević Selo

Bogovići

Bogutovo Selo

Bojići

Bojišta

Bojovići

Bokani

Bok Jankovac

Boljanić

Boljanići

Borač

Borajno

Borak

Borak Brdo

Borci

Borci Donji

Borci Gornji

Borići

Borija

Borika

Borilovići

Borkovići

Borogovo

Borova

Borovac

Borovac

Borova Njiva

Borovčani

Borovčići

Borovinići

Bosanski Dubočac

Bosanski Kobaš

Bosanski Lužani

Boškovići

Boškovići

Botajica

Božanovići

Božići

Božići

Božinci Donji

Božinci Gornji

Božine

Bračići

Brajićevići

Brajići

Branešci Donji

Branešci Gornji

Brani Do

Branilovići

Branjevo

Brankovići

Bratač

Brčigovo

Brda

Brđani

Brđani

Brđani

Brdarići

Brdo

Brdo

Brdo

Bregovi

Brejakovići

Brekinja

Brestice

Brestovčina

Brestovo

Brezičani

Brezičani

Brezici

Brezici

Brezik

Brezovice

Brezovice

Brezovljani

Brijesnica

Brijest

Briševo

Brložnik

Brnjica

Brodac Donji

Brodac Gornji

Brodar

Brod na Drini

Bronzani Majdan

Brova

Brštanik

Brusna

Brusnica

Brusnik

Bučinovići

Bučje

Bučkovići na Bezujanci

Buđ

Budani

Budanj

Budimlić-Japra

Budisavlje

Budoši

Bugovina

Bukovac

Bukovac

Bukovac

Bukovica

Bukovica Donja

Bukovica Donja

Bukovica Gornja

Bukovica Gornja

Bukovica Mala

Bukovica Velika

Bukvica

Buletić

Buljevići

Buložani

Bulozi

Bunar

Bunovi

Burati

Burovina

Bušletić

Busnovi

Čađavica Donja

Čađavica Donja

Čađavica Gornja

Čađavica Gornja

Čađavica Srednja

Čađavica Srednja

Cajnice

Čajre

Čanići

Čantrovina

Caparde

Čarakovo

Čardačani

Čardačine

Čardak

Čardak

Careve Vode

Čarići

Čatrnja

Čavarine

Čavčići

Čečava

Ćele

Čelebići

Čelebinci

Čelebovina

Čelikovo Polje

Čelinac Gornji

Čelinovac

Čelopek

Ćemanovići

Čemerno

Čengić

Čengići

Čepelica

čerakovina

Cerani

Cerici

Čerkazovići

Cernica

Cerova

Cerovac

Cerovac

Cerovica

Cerovica

Cerovljani

Cerska

Češalj

Ćetojevići

Cicina

Čifluk

Cikote

Čikule

Cimiroti

Ćipirovine

Čirokovac

Čitluci

Čitluk

Čitluk

Čivčije

Čivčije Bukovičke

Čivčije Osječanske

Čokori

Ćorkovići

Čorle

Čović Polje

Crijep

Crkvena

Crkvina

Crna Dolina

Crnaja

Crna Rijeka

Crnča

Crnče

Crnčići

Crnetići

Crni Vrh

Crni Vrh

Crnjelovo Donje

Crnjelovo Gornje

Ćukali

Čuklić

Ćuklinac

Ćukovac

Čuljci

Ćurevo

Čvarići

Cvek

Cvrtkovci

Dabrac

Dabrica

Daganj

Danići

Daničići

Dazdarevo

Dažnica

D. Davidovići

Debeljaci

Đeče

Đeđevo

Deleuša

Demirovac

Derventa

Derventski Lug

Đevanje

Devetaci

Devetina

Dijelovi

Dikanj Vakuf

Diklići

Đipi

Divic

Divin

Dizdarlije

Djedici

Djedovci

Djile

Dlakoše

Do

Do

Dobra Voda

Dobrelji

Dobrić

Dobrinja

Dobrljin

Dobrnja

Dobromani

Dobro Polje

Dodanovici

Doje Urije

Dojići

Dola

Dole

Doline

Dolovi

Dolovi

Domaševo

Domrke

Donja Barica

Donja Bijenja

Donja Bišnja

Donja Blatna

Donja Brštanica

Donja Crnča

Donja Dolina

Donja Dragotinja

Donja Ilova

Donja Jagodina

Donja Jurkovica

Donja Jutrogošta

Donja Kočela

Donja Kozica

Donja Krćina

Donja Lepenica

Donja Lijeska

Donja Ljubija

Donja Ljubogošta

Donja Lupljanica

Donja Meka Gruda

Donja Mocila

Donja Mravica

Donja Paklenica

Donja Pilica

Donja Podgorja

Donja Ravska

Donja Slabinja

Donja Slatina

Donja Strmica

Donja Tramošnica

Donja Trnova

Donja Vinča

Donja Vrela

Donje Brestice

Donje Čićevo

Donje Dubovo

Donje Grancarevo

Donje Kolibe

Donje Kruševo

Donje Međuše

Donje Mioče

Donje Ponikve

Donje Štitarevo

Donje Vodičevo

Donje Vrbno

Donje Vrsinje

Donji Balvani

Donji Baraći

Donji Detlak

Donji Dobrun

Donji Drapnići

Donji Drežanj

Donji Galjipovci

Donji Garevci

Donji Graci

Donji Hasić

Donji Hazići

Donji Jelovac

Donji Jugovići

Donji Karajzovci

Donji Kladari

Donji Klakar

Donji Korićani

Donji Ljubenci

Donji Lokanj

Donji Lukavac

DONJI MEŠTIREVAC

Donji Mionići

Donji Mujdžići

Donji Očauš

Donji Orahovac

Donji Palačkovci

Donji Petrovići

Donji Podgradci

Donji Pribanj

Donji Rakani

Donji Ranković

Donji Ružević

Donji Smrtići

Donji Srđevići

Donji Štrpci

Donji Vagani

Donji Vijačani

Donji Višnjik

Donji Volar

Donji Vukosavci

Donji Žabar

Donji Zalukovik

Dovići

Dovlići

Drače

Dracevo

Dragaljevac Donji

Dragaljevac Gornji

Dragaljevac Srednji

Dragalovci

Dragaševac

Dragelji

Dragnić

Dragnić Podovi

Dragočaj

Dragočava

Dragoljevići

Dragolji

Dragovilje

Draksenić

Dramiševo

Dražin Do

Dražljevo

Drenova

Drijen

Drijenjani

Drina

Drinjača

Drinsko

Drobnići

Drokan

Drugovići

Drugovići

Drum

Dubačko

Dubica

Dubljani

Dubljevići

Dubnica

Dubočani

Dubočica

Dubočica

Dubrava

Dubrava Nova

Dubrava Stara

Dubrave

Dubrave

Dubravice

Dučeli

Duge Njive

Dugi Dio

Dugi Do

Dugo Polje

Dugo Polje

Dugo Polje

Dujakovci

Đukanovići

Dukići

Đukići

Đukići

Dulaći

Đulići

Đulići

Dulin Brijeg

Duljci

Đumezlije

Durakovići

Duratovci

Đurđevići

Đurevići

Đurići

Dušče

Duži

Dvorišta

Dvorovi

Džankići

Džanojevići

Džemat

Džimrije

Džinova Mahala

Džinov Do

Džuha

Elezagići

Etno selo Ljubačevo

Etno selo Stanišići

Fatnica

Ferizovići

Foča

Fojhar

Fojnica

Furde

Gaj

Gaj

Gajevi

Gajevi

Gajevi

Galjipovci

Gareva

Garevac

Garevica

Garići

Gašnica

Gazibare

Gazije

Gazivode

G. Davidovići

Gerovi

Gerzovo

Glamočani

Glamočani

Glavičice

Glavičorak

Glavinići

Gleđevci

Glinje

Glodi

Glogova

Glogovac

Glogovica

Gložin

Gluhovići

Glumina

Glušac

Gnionica

Gođenje

Godijeno

Gojčevići

Gojšina

Gojsovac

Gola Glavica

Goleši

Golići

Golobrđe

Golo Brdo

Golo Brdo

Golubići

Gomiljani

Gomjenica

Gorica

Gornja Barica

Gornja Bijenja

Gornja Bišnja

Gornja Bitunja

Gornja Blatna

Gornja Brštanica

Gornja Crnča

Gornja Dolina

Gornja Dragotinja

Gornja Gradina

Gornja Ilova

Gornja Jagodina

Gornja Jurkovica

Gornja Jutrogošta

Gornja Kočela

Gornja Kokorina

Gornja Kola

Gornja Krćina

Gornja Lepenica

Gornja Lijeska

Gornja Ljubogošta

Gornja Lupljanica

Gornja Meka Gruda

Gornja Mocila

Gornja Mravica

Gornjani

Gornja Paklenica

Gornja Pecka

Gornja Pecka

Gornja Pilica

Gornja Podgorja

Gornja Puharska

Gornja Radnja

Gornja Ravska

Gornja Slabinja

Gornja Slatina

Gornja Tramošnica

Gornja Tramošnica

Gornja Tramošnja

Gornja Trnova

Gornja Vinča

Gornja Vrela

Gornja Vrućica

Gornje Biosko

Gornje Brestice

Gornje Čićevo

Gornje Devanje

Gornje Dubovo

Gornje Grančarevo

Gornje Kolibe

Gornje Krečane

Gornje Liplje

Gornje Međuše

Gornje Mladice

Gornje Pale

Gornje Štitarevo

Gornje Urije

Gornje Vodičevo

Gornje Vrbno

Gornje Vrsinje

Gornji Agići

Gornji Balvani

Gornji Baraći

Gornji Burum

Gornji Bušević

Gornji Detlak

Gornji Dobrun

Gornji Drapnići

Gornji Drežanj

Gornji Dubovik

Gornji Galjipovci

Gornji Garevci

Gornji Graci

Gornji Hasić

Gornji Hazići

Gornji Jelovac

Gornji Jugovići

Gornji Karajzovci

Gornji Kladari

Gornji Klakar

Gornji Korićani

Gornji Kotorac

Gornji Lokanj

Gornji Lukavac

GORNJI MEŠTIREVAC

Gornji Mionići

Gornji Mujdžići

Gornji Novi

Gornji Obrtići

Gornji Očauš

Gornji Orahovac

Gornji Palačkovci

Gornji Podgradci

Gornji Poretak

Gornji Pribanj

Gornji Rakani

Gornji Ranković

Gornji Ružević

Gornji Smrtići

Gornji Srđevići

Gornji Štrpci

Gornji Taleža

Gornji Teslić

Gornji Vagani

Gornji Vijačani

Gornji Višnjik

Gornji Volar

Gornji Zalukovik

Gornjoselci

Gorovići

Gostičaj

Govza

Grab

Grab

Grabašnica

Grabik Ilova

Grablje

Grabovac

Grabovica

Grabovica

Grabovica

Grabovica

Gračanica

Gradac

Gradac

Gradac

Gradac

Gradac

Gradac

Gradina

Gradina

Gradina

Gradina

Gradina

Gradina Donja

Graiseljići

Grandići

Granica

Granje

Grapska Donja

Grapska Gornja

Grbavci

Grbavci Donji

Grbavci Gornji

Grbavica

Grbeši

Grbići

Grdanovac

Greben

Grebnice (RS)

Greda

Greda

Grivci

Grk

Grkavci

Grlići

Grmljani

Grubačića

Gučevo

Gumnjani

Gunjaci

Gunjevci

Gusak

Gušteri

Gustovara

Gute

Gvozno

Hadrovci

Hadži Bajir

Hajderovci

Hajvazi

Halilovci

Haluge

Hambarine

Hamzići

Han Derventa

Hanifići

Han Stjenice

Hašani

Hase

Hatelji

Hladila

Hodinići

Hodžići

Holijaci

Hotočina

Hozići

Hrdusi

Hrgud

Hrnići

Hrušanj

Hrušta

Hrvaćani

Hrvaćani

Hrvatska Tišina

Hum

Hum

Humčani

Husrpovci

Ifsar

Igoče

Ilićani

Ilidža

Imljani

Inađol

Irice

Ivanjska

Ivica

Izbišno

Izgori

Jablan

Jablanica

Jablanica

Jablanica

Jablanica

Jablanići

Jabučić Polje

Jabuka

Jadar

Jadovica

Jagare

Jahorina

Jakeš

Jakotina

Jakupovci

Janja

Janjari

Jardan

Jaruge

Jaružani

Jasen

Jasen

Jasena

Jasenica

Jasenik

Jasenje

Jasenova

Jasenovi Potoci

Jasenovo

Jasik

Jasik

Jasik

Javorani

Jažići

Jazina

Jazovac

Jelačići

Jelah

Jelanjska

Jelašca

Jelašci

Jeleč

Jelići

Jelići

Jelićka

Jelovci

Jelovci

Jenjić

Jeremići

Jezero

Johova

Johovac

Johovac

Johovica

Jošanica

Jošava

Jošavica

Jošavka Donja

Jošavka Gornja

Jošik

Jugovci

Jugovići

Jusići

Jusići

Kabernik

Kablovi

Kačanj

Kacevac

Kadina Voda

Kadinjani

Kadin Jelovac

Kadino Selo

Kakmuž

Kalabače

Kalac

Kalajevo

Kalauzovići

Kalenderi

Kalenderovci Donji

Kalenderovci Gornji

Kaljina

Kaluđer

Kamen

Kamen

Kamen

Kamena

Kamenica

Kamenica

Kamenica

Kamenica

Kamenica Donja

Kamenica Gornja

Kamičani

Kandići

Kanlići

Kaoci

Kapavica

Kapetanovići

Kapov Han

Karakaj

Karanovac

Karanovac

Karaula

Karovići

Kasidoli

Kasindo

Kaštijelj

Kazanci

Kevljani

Kifino Selo

Kijevci

Kijevo

Kiseljak

Kitovnice

Kladari

Kladari Donji

Kladari Gornji

Klanac

Klašnice

Klašnik

Klek

Klekovci

Klinja

Klis

Klisa

Kljen

Klještani

Ključ

Kljuna

Klobuk

Kmećani

Kneževići

Knežica

Knežina

Knezovi

Knjeginja

Kobatovci

Kobilja

Kočića Han

Kočićevo

Kojčevina

Kojčinovac

Kokori

Kola

Kola Donja

Kolakovići

Koljani

Komarica

Komlenac

Komušina Donja

Komušina Gornja

Konatari

Konjevići

Konjević Polje

Konjikovići

Konjsko

Konjuhovci

Kopači

Kopilovi

Kopljevići

Koprivna

Koprivna

Koprivno

Korać

Koraće

Koraj

Korenita

Koretaši

Korijen

Korita

Koritnik

Korlati

Kornica

Korovi

Kosijerevo

Kosmaj

Kosman

Kosovača

Kosovača

Kosovo Polje

Kostajnica

Kostenik

Kostići

Kostići

Kostijerevo

Kostrača

Kostreš

Kostreša

Košuća

Košutica

Kotezi

Kotor

Kotorsko

Kotorsko

Koturovi

Kovačevac

Kovačevci

Kovačići

Kovačići

Kovačići

Kovačina

Kovanj

Kovanluk

Kozara

Kozarac

Kozarde

Kozarevići

Kozaruša

Kozila

Kozinci

Kozjak

Kozja Luka

Kozja Ravan

Kozluk

Kožuhe

Kračule

Kragujevac

Kraj

Krajčinovići

Krajišnik

Krajkovici

Krajpolje

Kram

Kramer Selo

Krasanovići

Kratine

Kravarevo

Kravica

Krbljine

Krčevine

Krčevljani

Krekovi

Kremeni Do

Kremenuša

Kremna

Kričanovo

Kriškovci

Kriva Bara

Krivača

Krivače

Krivaja

Kriva Rijeka

Krivo Do

Križevići

Krmine

Krnete

Krnjevici

Kršlje

Krstače

Krtinje

Krupac

Kruščica

Kruščica

Kruščik

Krušev Do

Kruševica

Kruševljani

Kruševo Brdo I

Kruševo Brdo II

Kruške

Kruškik

Kruškovo Polje

Kučić Kula

Kujundžijevići

Kuka

Kukavice

Kukričje

Kukulje

Kula

Kula

Kula

Kula Grad

Kulaši

Kulina

Kulina

Kulina

Kuljančići

Kuljani

Kuljenovci

Kumane

Kunja Glavica

Kupusovići

Kurtalići

Kusače

Kusače

Kušići

Kusonje

Kustur Polje

Kuta

Kuta

Kuti

Kuti

Kutine

Kuzmani

Kužnjača

Labucka

Lađevci

Lađevci

Lađevići

Lađevine

Lakat

Laletići

Laminci

Laminci Brezici

Laminci Dubrave

Laminci Jaružani

Laminci Sređani

Lamovita

Lapja

Lasci

Lastavica

Lastva

Laze

Lazica Mahala

Lepenica

Liješanj

Liješće

Lilić

Lipa

Lipac

Lipenovići

Liplje

Lipnik

Lipovac

Lipovača

Lipovača

Lipovice

Liskovac

Liskovica

Lišnja

Ljeb

Ljekova

Ljeljenča

Lješčice

Ljeskare

Ljeskovac

Ljeskov Dub

Ljeskove Vode

Ljeskovik

Lješljani

Ljoljići

Ljubačevo

Ljubatovci

Ljubija

Ljubljenica

Ljuboievići

Ljubomišlje

Ljubomišlje

Ljubovo

Ljuša

Ljusići

Ljuti Do

Lokanj

Lokvari

Lokvice

Lončari

Lonjin

Lopare Selo

Loznica

Lubovo

Lug

Luka

Luka

Luka

Lukavica

Luke

Luke

Lukići

Lukovice

Lupici

Lusići

Lužani

Lužani

Lužine

Maćesi

Maćino Brdo

Mačkovac

Mačkovac

Macute

Madžarevići

Magaljdol

Magašići

Maglajani

Maglajci

Magnojević Donji

Magnojević Gornji

Magnojević Srednji

Mahala

Mahovljani

Majdan

Majdan

Majevac

Majevac

Majstorovići

Mala Bukovica

Mala Gostilja

Mala Krupska Rujiška

Mala Novska Rujiška

Mala Obarska

Mala Sočanica

Mala Žuljevica

Maleševci

Malešići

Mali Dubovik

Maljeva

Malo Blaško

Malo Dvorište

Malo Palančište

Mandići

Mandra

Maravići

Marčete

Marčići

Marevo

Margetići

Marićka

Marini

Marini

Markovići

Masali

Mašići

Mašići

Maslovare

Maslovare

Matavazi

Matkovac

Mazići

Mazoče

Meča

Medanići

Međaši

Međeđa

Međeđa

Medjulići

Medjurjecje

Medna

Medna Luka

Međuselje

Međuvođe

Mehmedići

Mehovci

Mekavci

Melina

Memići

Menzilovići

Meremišlje

Mesari

Mesići

Meterezi

Mezgraja

Mezgraja Kose

Mičije

Mičivode

Mihaljevići

Miholjače

Milavići

Miletci

Milino Selo

Miljanovići

Miljatovići

Miljeno

Miljevac

Miljevići

Miljevići

Miljevići

Miljkovac

Milosavci

Miloševac

Miloševci

Miloŝevići

Miloševići

Miloševo

Miloševo Brdo

Mioce

Miošići

Mirilovići

Mirkovac

Mirlovići

Mirosavci

Mišari

Mišići

Mišinci

Mišin Han

Miska Glava

Miškovci

Mišljen

Mislovo

Mitrovići

Mitrovići

Mjehovina

Mješaja

Mladikovine

Mlinište

Mlječanica

Močioci

Modran

Modran

Modrički Lug

Modrik

Mokrice

Mokri Do

Mokri Lug

Mokro

Mokronozi

Morče

Mosko

Mosorovići

Moštanice

Motike

Motovo

Mračaj

Mračaj

Mrakodol

Mramorice

Mraovo Polje

Mravica

Mrazovci

Mrčevci

Mrđanovci

Mrđenovići

Mrežica

Mrgudići

Mrkalji

Mrkalji

Mrkonjići

Mrnjici

Mrtvica

Muhovići

Mujinci

Mukat-Stankovići

Murati

Mušići

Mušići

Nadinići

Nahota

Narat

Naseobina Hrvaćani

Naseobina Lišnja

Natpolje

Necvijece

Nedavić

Nehorići

Nepravdići

Nezuci

Nikolići

Niševići

Ništavci

Njeganovići

Njemanica

Njivak

Nova Kasaba

Nova Ljeskovaĉa

Nova Topola

Nova Ves

Novi Dulići

Novi Lužani

Novi Martinac

Novo Naselje

Novoselci

Novo Selo

Novo Selo

Novo Selo

Novo Selo

Novo Selo

Novo Selo

Novo Selo

Novoseoci

Nožičko

Nugo

Obadi

Obadi

Obalj

Objesenik

Oblo Brdo

Obodnik

Obrijež

Obrnja

Obrovac

Obrtići

Obudovac

Obzir

Oćenovići

Ocrkavlje

Oćune

Odžak

Odžak

Odzhak

Odžinci

Oglečeva

Ograde

Okandžije

Okanova bukva

Okolica

Okolišta

Okrugla

Okruglo

Olići

Omarska

Omerovići

Oplave

Opsine

Opsječko

Orah

Orahova

Orahova

Orahovci

Orahovice

Orahovljani

Orahovo

Orašje

Orašje

Orašje Popovo

Orasje Zupci

Orlica

Orlovo Polje

Orubica (BIH)

Osija

Osinja

Osivica

Osječani Donji

Osječani Gornji

Osmaci

Osojci

Osojnica

Osredak

Osredak

Ostojićevo

Oštra Luka (RS)

Ostrmci

Ostružnja Donja

Ostružnja Gornja

Otpočivaljka

Otričevo

Ovanjska

Ovčare

Ozerkovići

Pađeni

Pađine

Palež

Palež

Paležnica Donja

Paležnica Gornja

Palivuk

Paljevići

Panići

Paočići

Papažani

Papraća

Papratno

Paramije

Parlozi

Partizan Polje

Parževići

Pašić Kula

Patkovača

Patkovina

Paunci

Paunovići

Pavići

Pavičići

Pavičina Kula

Pavkovići

Pavlovac

Pavlovac

Pavlovac

Pavlovići

Pečeneg Ilova

Pećišta

Pećnik

Pejići

Pejkovići

Pelagićevo

Peljave

Perućica

Pervan Donji

Pervan Gornji

Pešurići

Petkovac

Petoševci

Petovići

Petrinja

Petrov Gaj

Petrovići

Petrovići

Petrovići

Petrovo Selo

Petruše

Pijavice

Pijavice

Pijevčići

Piperci

Piperi

Pirkovci

Pisari

Piskavica

Pjevalovac

Plačikus

Plana

Plane

Planinci

Plazače

Plema

Plitska

Plješivica

Pljesko

Pločnik

Pločnik

Plužine

Pobedarje

Pobrđani

Pobrđani

Pobrđe

Pobrđe

Pobuđe

Pocrnje

Podbrdo

Podbrdo

Podčauš

Podgaj

Podgora

Podgora

Podgorje

Podgorje

Podgrab

Podgrađe

Podkozara Gornja

Podkula

Podloznik

Podmedenik

Podmednik

Podnovlje

Podobzir

Podorugla

Podoška

Podosoje

Podosoje

Podosoje

Podpola

Podrašnica

Podravanje

Podromanija

Podselo

Podšiljak

Podštirovnik

Podvitez

Podvori

Podžeplje

Pogledevo

Pojezna

Poljari

Poljavnice

Polje

Polje

Poljice

Poljice

Poljice Cicevo

Poljice -Popovo

Poloj

Polom

Pomol

Ponikve

Ponir

Ponor

Poplat

Popovac

Popovi

Popovići

Popovići

Popov Most

Popuže

Porebrice

Porija

Porječina

Porječje

Poscenje

Postoje

Postoljani

Potočani

Potočani

Potočani

Potočari

Potok

Potpeće

Potraš

Povelić

Povjestača

Pozderčići

Predolje

Preljubovići

Prelovo

Premilovo Polje

Preraca

Presjedovac

Presjeka

Presjeka

Presnače

Pretiša

Prevrać

Prhinje

Pribeljci

Pribinić

Pribjenovići

Priboj

Pribošijevići

Pridjel

Pridjel Donji

Pridjel Gornji

Pridvorci

Pridvorci

Prijakovci

Prijebljezi

Priječani

Prijeđel

Prijevor

Prinčići

Pripečak

Prisade

Prisočka

Prisoje

Prisoje

Prisoje

Prkovići

Prnjavor Mali

Prnjavor Veliki

Prolaz

Prosječeno

Prosjek

Pršeši

Prusci

Prutine

Prvanj

Pržine

Pucari

Pučile

Pukiš

Puraći

Puriši

Purtići

Pušine

Puškovac

Pustipusi

Pustipusi Gradina

Pustopolje

Pustoše

Raca

Rača

Racune

Radešići

Radič

Rađići

Radijevići

Radmanići

Radnja Donja

Radohova

Radolov Do

Radomirovac

Radonjići

Radosavska

Rajčevci

Rajići

Rajševa

Rakelići

Rakino Brdo

Rakite

Rakovac

Rakovac

Rakovac

Rakovac

Rakovčani

Rakovica

Raljaš

Ralutinac

Ramići

Ranikuće

Rankovci

Raonići

Rapćani

Rapti Bobani

Rasavci

Rašće

Raševo

Raševo

Raškovci

Raškovići

Rasovac

Rast

Rastovac

Rastuša

Rataja

Ravna Romanija

Ravne

Ravni

Ravnice

Ravnice

Ravno Polje

Razboj

Razboj Ljevčanski

Razboj Župski

Regoje

Rekavice

Repca

Repovac

Resavac

Resnik

Ribioc

Riječani

Riječani Donji

Riječani Gornji

Rijeka

Rijeka

Rijeke

Rilja

Rioca

Ristijevići

Ritešić

Rizvanovići

Rječica Donja

Rječica Gornja

Ročević

Ročević

Rodić Brdo

Rogače

Rogolji

Rogolji

Rogoušići

Rohci

Romanovci

Rosulje

Rovasi

Rovine

Rubinići

Rudanka

Rudice

Ruđice

Rudići

Rudine

Rudo Polje

Rudo Polje

Ruhotina

Rujišta

Rujišta

Rupovo brdo

Rusanj

Rutenovići

Ružići

Rzav

Sacevici

Šahbegovići

Šahdani

Šahinovići

Ŝahmani

Saice

Sajtovići

Samardžije

Samarevac

Samobor

Saračica

Šarica

Sarići

Sarije

Šarinci

Sase

Sase

Šaševci

Šaškinovci

Šatorovići

Savkovići

Šćepan-Krst

Sebiočina

Sedlari

Seferovci

Seferovci

Sefići

Šeganje

Šeher

Šehovci Donji

Šehovci Gornji

Šehovina

Sela

Selačka

Selišta

Selište

Selište

Seljani

Seljani

Šemenovci

Šena Krena

Sendići

Šenkovići

Seoca

Šepak Donji

Šepak Gornji

Šereg Ilova

Šeškovci

Šetići

Ševarlije

Ševarlije

Shiprage

Šib

Šibovi

Šibovi

Šibovska

Sijekovac

Sijerča

Sijerci

Sikirić

Simići

Šimići

Simijova

Sinjevo

Šip

Šip

Šipačno

Šipovica

Sirovine

Sitneši

Sitneši Mali

Šivolji

Sjemeć

Sjenina

Sjenina Rijeka

Sjetlina

Sjeverovci

Skakavci

Škarić

Skatavica

Skelani

Skipovac Donji

Sključani

Skočić

Skočigrm

Škrbidol

Skugrić Donji

Skugrić Gornji

Skugrići

Sladojevići

Slap

Slapašnica

Slatina

Slatina

Slatina

Slatina

Slatina

Slatkodo

Slato

Slavićka

Slivlja

Šljedovići

Šljeme

Šljivno

Smiljevac

Smriječje

Snagovo

Snagovo Donje

Snagovo Gornje

Sniježnica

Šnjegotina Donja

Šnjegotina Gornja

Šnjegotina Srednja

Šnjegotina Velika

Šobadine

Sočani

Sočkovac

Sokolac

Sokoline

Sokolište

Sokolovici

Sokolovići

Sokolovo

Šolaji

Šopalovići

Sopilja

Sopotnik

Šor

Sorlaci

Sovjak

Srbac Selo

Srđevići

Srednja Jurkovica

Srednja Mala

Srednja Slatina

Srednja Trnova

Srednje

Srednji Bušević

Srednji Dubovik

Sreflije

Srnava

Srnetica

Srpska Tišina

Stajna

Stambolčić

Stanari

Stanići

Staniševac

Stanojevići

Stanovi

Stara Ljeskovaĉa

Stara Rijeka

Stara Topola

Stari Brod

Stari Dulići

Stari Martinac

Stari Ugljevik

Staronići

Staro Rudo

Staro Selo

Staro Slano

Štedra

Stenjak

Stepen

Štitkovac

Štivor

Stoborani

Stop

Stopan

Štović

Strane

Strane

Stratinska

Stražbenice

Štrbe

Stričići

Strigova

Striježevica

Strmica

Strojice

Strujevina

Strujići

Strupna

Studenci

Studenci

Studenkovići

Stup

Stupanj

Stupari

Stupari

Subotica

Šuća

Sučani

Suha

Suha

Suhača

Suho Polje

Suho Polje

Šuljci

Sultanovići

Sumbulovac

Šumice

Sumorovine

Supač

Surjan

Šurkovac

Susječno

Susješno

Šušnjari

Šušnjari

Suvaja

Svjetliča

Svodna

Tabaja

Tabanci

Tarevci

Tavija

Tečići

Tegare

Tekućica

Tepen

Tetima

Tikvarići

Tišća

Tisova

Tisovac

Tjentište

Tmuše

Tobut

Tođevac

Todorići

Todorići

Todorići

Tolisa

Toljevići

Tomašica

Tomići

Tomići

Tomišlja

Toplik

Torić

Torlak

Tošići

Tovladić

Trbosilje

Trbuk

Trbušce

Trebeševo

Trebijovi

Trebovljani

Trešnjevica

Trgovište

Trijebovo

Triješnica

Trn

Trnavci

Trnjaci

Trnjani

Trnopolje

Trnovac

Trnovica

Trnovica

Trnovica

Trnovo

Trnovo

Trošelji

Trpinje

Trševine

Trsic

Trstenci

Trtine

Trtoševo

Trusina

Tubrojevići

Tugovo

Tuhobić

Tuključani

Tuli

Tunjestala

Tupanari

Tupeši

Turić

Turica

Turjak

Turjak

Turmenti

Turovi

Turski Lužani

Tusta Međ

Tutnjevac

Tvrdaci

Tvrdimići

Tvrdoš

Tvrtkovići

Ubava

Ubla

Ubosko

Ubovića Brdo

Udbina

Udež

Udrežnje

Ugarci

Ugljari

Ugljevicka Obrijez

Ugljevik Selo

Ugodnovići

Ukrina

Ukrinica

Ukšići

Ulice

Ulinje

Ulog

Uništa

Unka

Unukovići

Ušivac

Usorci

Ustibar

Ustiprača

Uvac

Uvala

Uzari

Uzdojnice

Vacetina

Vagan

Vakuf

Vakuf

Vakuf

Vardište

Varduša

Varjače

Varoš

Varošište

Večići

Vedovica

Velenići

Veletovo

Velicani

Velika

Velika Brusnica

Velika Bukovica

Velika Gostilja

Velika Ilova

Velika Njiva

Velika Obarska

Velika Rujiška

Velika Sočanica

Velika Žuljevica

Veliko Blaško

Veliko Dvorište

Veliko Palančište

Velino Selo

Velje Polje

Velji Lug

Veoĉa

Verići

Verija

Veselinovac

Vidakovići Vrela

Vidrići

Vihovići

Vijačani

Vikoč

Vilčevići

Vilusi

Vilusi

Vinograd

Vinska

Višegradska Banja

Viševice

Višnjevo

Višnjica

Vitasavci

Vitići

Vitkovci

Vitkovići

Vitonja

Vladušići

Vlahinja

Vlaholje

Vlahovići

Vlahovići

Vlahovići

Vlahovići

Vlaknica

Vlasače

Vlaškovci

Vlatkovići

Vođeni

Vodenice

Vodica

Vojnoge

Vojnovići

Vojskova

Volari

Voljavica

Volujac

Vragolovi

Vranduk

Vranić

Vranjak

Vranješ

Vranjevići

Vranjska

Vranovina

Vratar

Vratkovići

Vražić

Vražići

Vrba

Vrbanjci

Vrbaška

Vrbica

Vrela

Vrelo

Vrelo

Vrhbarje

Vrhovi

Vrhovina

Vrhprača

Vrioci

Vrli Kraj

Vrpolje Ljubomir

Vrpolje -Zagora

Vršani

Vršani

Vrtine

Vrtlici

Vrtoče

Vučija

Vučijak

Vučja Luka

Vujinovići

Vukasovići

Vuknići

Vukosavci

Vukosavljevići

Vukovići

Vukšići

Vukušići

Žabica

Zaborak

Zaborani

Zabrđe

Zabrđe

Zabrđe

Zabrđe

Zagoni

Zagora

Zagorice

Zagradci

Zagrađe

Zagradine

Žagre

Zakalje

Zaklopača

Zaklopci

Zakmur

Žakovo

Zakrsnica

Zalom

Zalužje

Zalužje

Žanjevica

Zapljevac

Zarječa

Žarkovina

Zasada

Zasavica

Zaselje

Zaušje

Zavat

Zborište

Ždrijelovići

Zecovi

Žedanjsko

Žegulja

Zelenci

Zelenike

Zelina

Zelinja Gornja

Zelinje

Željevo

Zemegresi

Zemljice

Žepa

Žeravac

Žeravica

Zgonjevo

Zidine

Zidonja

Ziličina

Žiljevo

Žitovo

Živaljevina

Živanj

Živinice

Živinice

Živojevići

Zlatni Bor

Zlatnik

Žlijeb

Žljebovi

Zovi Do

Zovik

Žrvanj

Zubača

Žuberin

Žudojevići

Žulja

Žune

Župa

Zupci

Zurovići

Žutica

Žuželo

Zvijerina

Алексина Међа

Бијело Брдо

Бишевићи

Борица

Бусије

Велијашница

Велије

Видовићи

Влајићи

Врела

Гаочићи

Гаћани

Гојава

Гомјеница / Gomjenica

Горња Превија

Горња Слатина

Горње Ратково

Горње Соколово

Горње Цикоте

Горњи Врбљани

Горњи Орловци / Gornji Orlovci

Гривин

Доња Превија

Доња Слатина

Доњи Врбљани

Доњи Орловци / Donji Orlovci

Доњи Рибник

Драгорај

Дуговјеч

Жежеља

Заблеће

Јасеница

Крупи на Врбасу / Krupa na Vrbasu

Кудузовићи

Љутава

Маливојевића раван

Марковићи

МЗ »Саставци«

Миљаковци

Миљићи

Мрсово

Николићи

Орах

Орловача / Orlovača

Паст

Петрово

Полимље

Попов До

Пребидоли

Раковчани / Rakovčani

Растока

Ресићи

Саничани

Саставци

Ситница

Средице

Стевановићи

Стражице

Струпићи / Strupići

Сузина / Suzina

Трескавац

Туље

Ћускићи

Увац

Црквено

Чађавица

Чејреци / Čejreci

Unknown province

Towns

Villages