Vietnam

Place names taken from Open Street Maps via OSMNames. We apologize for errors or omissions.

An Giang province

Towns

Villages

Bac Giang Province

Towns

Villages

Bac Kan Province

Towns

Villages

Bac Lieu province

Towns

Villages

Bac Ninh province

Towns

Villages

Ba Ria – Vung Tau Province

Cities

Towns

Villages

Bến Tre Province

Towns

Villages

Bình Định Province

Towns

Villages

An Điền

An Đồ

An Hội

An Nhuệ

An Quang

An Quang

An Quý

Ân Tường

Bắc Thượng

Bàn Thạnh Tây

Bình Hòa

Bình Liên

Bình Nghi

Bình Sơn

Canh Vinh

Chánh An

Chánh Danh

Chánh Giáo

Chánh Oai

Chánh Thắng

Chánh Thiện

Chánh Trực

Châu Trúc

Cồn Đình

Cửu Thành

Đắk Man

Diêm Tiêu

Diễn Khánh

Diệu Quang

Định Bình

Định Quang

Đồng Phó

Đồng Vắt

Đức Phổ

Giáo Hội

Hải Minh

Hạnh Quang

Hòa Đại

Hòa Hội

Hòa Nghĩa

Hòa Sơn

Hòa Tân

Hội Khánh

Hoi Loc

Hội Phú

Hội Sơn

Hội Trung

Hung Long

Khánh Trạch

Kiên Ngãi

Kim Sơn

Kim Tài

Kon Giọt

Kỳ Sơn

Lac Dien

La Hậu

Lại Đức

Lại Khánh

Làng K5

Làng K7

Làng M6

Lộc Giang

Lộc Khánh

Lộ Diêu

Long Khánh

Lương Bình

Lương Thọ

Mỹ An

Mỹ Đức

Mỹ Thạnh

Mỹ Thạnh,Nhơn Phuc

Mỹ Yên

Nam Giang

Nghĩa Điền

Nhơn Lý

Nước Bo

Nước Tre

Phú An

Phú Gia

Phú Hòa

Phú Khương

Phú Lạc

Phù Nhiêu

Phú Ninh

Phú Ninh

Phước Bình

Phú Thứ

Quy Hòa

Quy Hòa

Ruộng Chùa

Ruộng Giô

Tai Luong

Tân Nghị

Tân Thắng

Tân Thanh

Tân Thành

Tân Thành

Tây Phú

Thạch Bàn

Thành An

Thanh Long

Thanh Xuân

Thạnh Xuân

Thế Thạnh

Thiện Chánh

Thiết Đính Nam

Thọ Lộc

Thọ Tân Bắc

Thuận Đạo

Tiên Thuận

Tổ 2

Trà Lương

Trà Thung

Trung Thứ

Trung Thuận

Trung Xuân

Tùng Chánh

Tùng Giảng

Túy Hạnh

Túy Sơn

Vân An

Vạn Hội

Vạn Hội

Vĩnh Bình

Vĩnh Hội

Vĩnh Kiên

Vĩnh Lợi

Vĩnh Phụng

Vĩnh Trường

Xóm Dừa

Xóm Mới

Xóm Tây

Xuân Bình

Xuân Thạnh

Binh Duong province

Towns

Villages

Bình Phước Province

Towns

Villages

Binh Thuan province

Towns

Villages

Ca Mau province

Towns

Villages

Can Tho City

Towns

Villages

Cao Bang province

Towns

Villages

Đắk Lắk province

Towns

Villages

Đắk Nông Province

Towns

Villages

Danang

Towns

Villages

Điện Biên Province

Towns

Villages

Dong Nai province

Towns

Villages

Dong Thap Province

Cities

Villages

Gia Lai Province

Towns

Villages

Ha Giang province

Towns

Villages

Hải Dương Province

Towns

Villages

Ha Nam province

Towns

Villages

Hanoi

Towns

Villages

Ha Tinh Province

Towns

Villages

Bắc Dinh

Bắc Hải

Bắc Hòa

Bắc Phố

Bắc Sơn

Bắc Thái

Bắc Văn

Bình Đông

Bình Dương

Bình Hà

Bình Minh

Cẩm Hạ

Cầy Trạo

Chiến Thắng

Chợ Vực

Chu Lễ

Côn Đầm

Đa Cốc

Đại Bản

Đại Hải

Đại Hồng

Đông Bàn

Đông Châu

Đông Hiệu

Đông Hồng

Đông Huế

Đồng Khánh

Đông Lộ

Đồng Na

Đông Sơn

Đông Thành

Đồng Văn

Đùng Đùng

Hạ Kiều

Hạ Vân

Hà Vang

Hoa Lạc

Hội Tiến

Hồng Lạc

Hồng Lộc

Hụ Lộc

Hương Mỹ

Khánh Hòa

Khánh Yên

Lạc Đạo

Làng Hội

Liên Mỹ

Liên Quý

Mật Thiết

Minh Vượng

Mỹ Dung

Mỹ Phong

My Thủy

Nam Châu

Nam Điền

Nam Hải

Nam Lộ

Nam Lý

Nam Phúc

Nam Thái

Nam Trung

Na Trung

Nâu Vạn

Nghi Xuyên

Nhĩ Đông

Phái Thượng

Phúc Cường

Phúc Giang

Phúc Lĩnh

Phúc Lưu

Phúc Tiến

Phúc Trung

Phú Lệ

Phương Lĩnh

Quốc Tiến

Quyết Tiến

Sơn Bình

Tâ An

Tân Định

Tân Dừa

Tân Hạ Một

Tân Hòa

Tân Hới

Tân Hưng

Tân Lập

Tân Lợi

Tân Phong

Tân Sơn

Tân Tiến

Tân Văn

Tây Hòa

Thạch Hưng

Thạch Trị

Thanh Bình

Thanh Đồng

Thanh Hòa

Thanh Hợp

Thanh Lâm

Thanh Liên

Thanh Phúc

Thanh Sơn

Thanh Tiến

Thôn Bốn

Thống Nhất

Thượng Hà

Thượng Hải

Thượng Hồ

Thượng Kiều

Thương Ly

Thượng Thăng

Thượng Thọ

Thượng Vân

Trại Dưới

Trại Trên

Tràng Sơn

Trần Phú

Trung Bắc

Trung Lạc

Trung Nam

Trung Sơn

Trung Thành

Trung Văn

Tượng Sơn

Văn Thành

Văn Thành

Văn Yên

Vĩnh Hường

Vĩnh Khánh

Vĩnh Phú

Vĩnh Phúc

Vĩnh Quang

Vĩnh Yên

Xóm Ba

Xóm Ba

Xóm Ba

Xóm Ba

Xóm Ba

Xóm Ba

Xóm Ba

Xóm Bắc

Xóm Bảy

Xóm Bảy

Xóm Bảy

Xóm Bảy

Xóm Bảy

Xóm Bốn

Xóm Bốn

Xóm Bốn

Xóm Bốn

Xóm Bốn

Xóm Bốn

Xóm Bốn

Xóm Chín

Xóm Cống Mười Chín

Xóm Hai

Xóm Hai

Xóm Hai

Xóm Hai

Xóm Lìm

Xóm Một

Xóm Một

Xóm Một

Xóm Một

Xóm Một

Xóm Một

Xóm Mười

Xóm Mười

Xóm Mười

Xóm Mười

Xóm Mười Ba

Xóm Mười Bốn

Xóm Mười Hai

Xóm Mười Hai

Xóm Mười Một

Xóm Mười Một

Xóm Năm

Xóm Năm

Xóm Năm

Xóm Năm

Xóm Năm

Xóm Sáu

Xóm Sáu

Xóm Sáu

Xóm Sáu

Xóm Sáu

Xóm Sáu

Xóm Tám

Xóm Tám

Xóm Tám

Xóm Tám

Xóm Tám

Xóm Tám

Yên Lạc

Yến Thắng

Hậu Giang Province

Towns

Villages

Hoa Binh province

Towns

Villages

Ho Chi Minh City

Towns

Villages

Hung Yen Province

Towns

Villages

Khanh Hoa province

Towns

Villages

Kien Giang Province

Towns

Villages

Kon Tum province

Towns

Villages

Lai Chau province

Towns

Villages

Lâm Đồng Province

Cities

Towns

Villages

Lạng Sơn Province

Towns

Villages

Lao Cai province

Towns

Villages

Long An province

Towns

Villages

Nam Dinh province

Towns

Villages

Nghe An province

Towns

Villages

Ái Quốc

Bá Châu

Bắc Phong

Bản Ban

Bản Cằn

Bản Cào

Bản Đô

Bản Đôm

Bản Fay

Bản Hondy

Bản Lốc

Bản Luồng

Bản Mon

Bản Nùng

Bản Piếu

Bản Pua

Bản Tắng

Bản Tom

Bản Vé

Bản Vị

Bình Hạnh

Bình Lâm

Bình Phú

Bình Yên

Bùi Bùi

Cao Sơn

Cầu Trạc

Chùa Mẹ

Chùa Thang

Cồn Chuế

Cộng Hòa

Cương Quyết

Đá Bạc

Đà Sơn

Đồng Ao

Đông Hiên

Đồng Hội Hai

Đồng Hội Một

Đồng Lầy

Đông Mỹ

Đồng Mỹ

Đông Phú

Đồng Quĩ

Đồng Sằng

Đồng Tâm

Đồng Tâm

Đồng Văng

Gò Màu

Hòa Sơn

Hồi Xá

Hồng Sơn

Hợp Tiến

Hua Na

Hưng Long

Hưng Nghĩa

Hưng Tây

Hưng Xá

Hưng Xuân

Ke Cang

Kẻ Lè

Khe Rai

Kim Diem

Lạc Sơn

Làng Cay

Làng Lác

Làng Màn

Làng Men

Làng Mít

Làng Múng

Làng Ngọc

Làng Sỏi

Làng Thai

Liên Giang

Liên Phong

Liên Trì

Long Sơn

Lương Sơn

Luỹ Sơn

Mẫu Long

Minh Sơn

Mường Piệt

Na Câng

Nà Kén

Nậm Cắn

Nam Liên

Na Niếng

Na Phóm

Na Tà

Ngọc Điền

Ngọc Hung

Ngọc Thượng

Nhạn Cán

Nhạn Mai

Nhạn Pá

Nong Đanh

Ô Cuông

P. Cửa Nam

P. Đội Cung

P. Đông Vĩnh

P. Hà Huy Tập

P. Hồng Sơn

Phúc Duệ

Phú Hòa

Phú Hưng

Phú Khánh

Phú Lợi

P. Hưng Bình

P. Hưng Chính

P. Hưng Đồng

P. Hưng Dũng

P Hưng Lộc

P. Hưng Phúc

Phú Nguyên

Phú Thắng

Phú Thọ

Phú Tiến

Phú Tráng

Phú Văn

Piềng Pèn

Piềng Văn

P. Lê Lợi

P. Lê Mao

P. Quán Bàu

P.Quang Trung

P. Trường Thi

P. Vinh Tân

Quang Sơn

Quỳnh Anh

Sao Sa

Tam Lễ

Tân Hoa

Tân Hưng

Tân Ngọc

Tân Sơn

Tân Thọ

Tân Yên

Thái Sơn

Thái Sơn

Thịnh Sơn

Thượng Sơn

Trại Cát

Trung Tiến

Trụ Sơn

Văn Sơn

Xen Con

X. Nghi Đức

X. Nghi Kim

X. Nghi Liên

X. Nghi Phú

Xóm Chai

Xóm Côn Đất

Xóm Mười Ba

Xóm Mười Bốn

Xóm Mười Hai

Xóm Mười Lăm A

Xóm Mười Lăm B

Xóm Trại

Xóm Tràm

Xóm Vời

Xốp Pe

Xốp Pu

Xuân Lâm

Yên Sơn

Yên Vinh

Ninh Binh province

Villages

Ninh Thuan province

Towns

Villages

Phu Tho Province

Towns

Villages

Phu Yen province

Towns

Villages

Quang Binh province

Towns

Villages

Quảng Nam Province

Towns

Villages

Quang Ngai province

Towns

Villages

Quang Ninh Province

Towns

Villages

Quang Tri province

Towns

Villages

Soc Trang province

Towns

Villages

Son La province

Towns

Villages

Tay Ninh province

Villages

Thai Binh province

Towns

Villages

Thai Nguyen province

Towns

Villages

Thanh Hoa province

Towns

Villages

Ba. Chòm Can

Bai Đơp

Bái Ôi

Bái Sim

Ba. Na Hao

Bản Bó

Bản Bó

Bản Chiềng

Bản Chiềng Yên

Bản Co Me

Bản Pạo

Bản Thành Tân

Bản U

Ba.Pù Quan

Bò Lăn

Chiềng Nhân

Chí Trung

Dắc Lộc

Đại Đồng

Đại Thủy

Đa Lai

Đất Đen

Đội Mười Bốn

Đội Sáu

Đồng Dẻ

Đông Hẩm

Đông Kỳ

Đồng Lam

Đồng Lẩm

Đồng Ma

Đồng Ván

Đự Quần

Du Xuyên

Giảng Tín

Hải Lâm

Hiền Kiệt

Hón Cát

Hữu Lại

Hữu Lộc

Khe Cát

Khoa Trường

Kim Đồng

Làng Chiềng

Làng Công

Làng Cóp

Làng Đầm

Làng Ke Ná Bong

Làng Rỗi

Lan Trà

Lim Cốc

Lim Hoành

Lương Điền

Lương Mục

Mậu Thung

Minh Tiến

Mường Chanh

Mỹ Đồng

Mỹ Hòa

Mỹ Họa

Mỹ Lâm

Mỹ Sơn

Na Leng

Na Mèo

Nà Nghịa

Ngọc Đường

Nhất Mỹ

Ôn Lâm

Phong Bái

Phù Cư

Phụng Nghi

Phú Quang

Phú Sơn

Quảng Cư

Quản Hùng

Quyết Thắng

Sông Thủy

Sơn Lư

Sơn Trà

Tân Phúc

Tân Thành

Tân Thành

Tân Tiến

Tào Trung

Thạch Luyện

Thạch Quảng

Thanh Bình

Thanh Cao

Thanh Hà

Thanh Quang

Thanh Sơn

Thanh Trung

Thanh Vinh

Thế Vinh

Thôn Ba

Thôn Bảy

Thôn Bảy

Thôn Bốn

Thôn Chín

Thôn Chín

Thông Bái

Thôn Một

Thôn Một

Thôn Một

Thôn Mười

Thôn Mười Một

Thôn Năm

Thôn Sáu

Thôn Tám

Thôn Tám

Thùng Hai

Thượng Hòa

Tiền Tiến

Trí Trung

Trung Hạ

Trung Thành

Trung Thành

Trung Tiến

Trường Sơn

Trường Sơn Ba

Trường Sơn Hai

Trường Sơn Một

Trường Thịnh

Tứ Chiềng

Vinh Quang

Vườn Dầu

Xóm Dữa

Xóm Ná

Xóm Ten

Xuân Bái

Yên Bình

Yen Khuong

Yên Lập

Yên Mỹ

Thừa Thiên-Huế Province

Towns

Villages

Tien Giang province

Towns

Villages

Tra Vinh province

Towns

Villages

Tuyen Quang Province

Villages

Vinh Long province

Towns

Villages

An Hòa

An Hội

An Lạc Đông

An Long

An Phú

An Thạnh

An Thạnh

An Thạnh B

An Thới

Ấp Ba

Ấp Bốn

Ấp Mười

Ấp Năm

Ấp Nhất

Ấp Nhì

Ấp Sáu

Ba Càng

Bảng Lộc

Ba Phố

Bình Hòa

Bình Ninh

Bình Tân

Bờ Sao

Cái Cui

Cái Dúa

Cù Lao Mây

Đập Sậy

Đồng Bé

Đông Bình

Đông Bình

Đông Hưng Ba

Đức Hòa

Gia Kiết

Hiệp Thuận

Hiếu Bình

Hiếu Hậu

Hiếu Liên

Hiếu Trung

Hiếu Xuân

Hòa Hiệp

Hòa Long

Hòa Thạnh Một

Hòa Thuận

Hồi Phước

Hồi Trình

Hưng Thành

Kinh Mới

Kinh Mới

Long Công

Long Hòa

Mỹ An

Mỹ Bình

Mỹ Định

Mỹ Hạnh

Mỹ Hòa

Mỹ Hòa

Mỹ Hòa

Mỹ Hòa B

Mỹ Khánh A

Mỹ Phú Ba

Mỹ Phú Hai

Mỹ Phước

Mỹ Thạnh

Mỹ Thuận

Ngãi Thạnh

Ngã Phú

Phú An Một

Phú Hòa

Phú Hòa

Phú Hòa Yên

Phú Hưng

Phú Hưng

Phú Hủ Yên

Phước Bình

Phước Định

Phước Hòa

Phước Lộc

Phước Lý Nhi

Phước Thợ

Phước Thượng

Phước Tịnh

Phước Trinh

Phú Sơn A

Phú Sơn C

Phú Thành

Phú Thạnh

Phú Thạnh

Phú Thạnh

Phú Thạnh

Phú Thọ

Phú Thuận

Phú Thuận

Phú Trường

Quang Bình

Quang Mỹ

Rạch Mương

Tân An

Tân An

Tân An Thạnh

Tân Biên

Tân Bình

Tân Bình

Tân Hậu

Tan Hung

Tân Lược

Tân Quang

Tân Qưới

Thái Bình

Thạnh An

Thành Đông

Thạnh Hòa

Thành Hưng

Thành Lợi

Thanh Phong

Thanh Trí

Thông Nguyên

Thông Quang

Thuận An

Thuận Nghĩa

Thuận Tiến

Thủy Thuận

Tích Quới

Tống Hưng

Trà Ngoa

Trà Sơn

Trung Điền

Trung Hậu

Trung Hưng

Trung Trạch

Tường Trí

Tường Trí

Vĩnh Lợi

Vĩnh Thành

Vĩnh Thành

Vĩnh Thới

Vinh Phuc Province

Towns

Villages

Yen Bai Province

Towns

Villages

Unknown province

Cities

Towns

Villages